Nevinný: Bývalý vysoký predstaviteľ Kongregácie pre Doktrínu Viery oslobodený

Apoštolská signatúra, najvyšší súd Cirkvi, oslobodila otca Hermana Geislera dňa 15. mája z obvinenia zo „zneužívania“, tvrdí herder.de. Klamstvá proti Geislerovi roznášali hlavne Doris Wagner, bývalá…
Ano, jsou to velmi dobré zprávy, podobně jako tato: www.denik.cz/krimi/knez-obvineny-z… Nijak to ale nesmývá vinu z těch, kteří se chyb dopustili.
Barbarin likes this.