09:43
Misko3
1144

Farar Timkovic v pastoracii 115 Cirkevne webstranky bez Boha 2019

Prof. Taft upozorňoval svojich študentov, aby poznávali to podstatné z Liturgie, aby sa nestalo, že pri skracovaní Liturgie (lebo dnes už ľudia nemajú čas na Hospoda Boha), sa z nej vyhodilo len to …More
Prof. Taft upozorňoval svojich študentov, aby poznávali to podstatné z Liturgie, aby sa nestalo, že pri skracovaní Liturgie (lebo dnes už ľudia nemajú čas na Hospoda Boha), sa z nej vyhodilo len to nepodstatné a nie to podstatné.
Pri tvorbe webových stránok gréckokatolíkov, rímskokatolíkov a pravoslávnych sa začiatkom 21. st. udial proces opačný: na tieto westránky sa zavesilo všetko nepodstatné a zabudlo sa tam dať to najpodstatnejšie: Sv. Písmo, kde je Hospoď Boh reálne prítomný pod spôsobom slova. Tak katolícka i pravoslávna Cirkev dnes robí na internete evanjelizáciu bez sv. Evanjelia, bez Biblie, bez Boha.
Farár Timkovič v pastorácii 115 Cirkevné webstránky bez Boha 2019
Farar Timkovic v pastoracii 115 Cirkevne webstranky bez Boha 2019
Autor filmu: Jozafát Vladimír Timkovič, OSBM
Tags:
kbs.sk, KBS, Konferencia biskupov, Slovenska, Košice, Kosice, Štefániková ulica, Štefánikova, Stefanikova, Úrad práce, Urad prace, vatican.va, grkatpo.sk, grkatke.sk, Košická eparchia, Kosicka, …More
Zedad
Zajímavé, smutné
Zedad likes this.