Pan Gadowski to świetny dziennikarz, gość, patriota.
Szukający PRAWDY and one more user like this.
Szukający PRAWDY likes this.
tomasz1 likes this.