Join Gloria’s Christmas Campaign. Donate now!
tr.news
36

Papa'nın Bir Bölünmeyi Yönettiğini Mi İma Ediyorsunuz? Kardinal Burke: "Evet"

Kardinal Burke, Ross Douthat'a tekrar tekrar Aile Sinodu'nun aktif zinakarların Komünyon almalarına izin vermediğini söylediğini anlattı, "Ama nihayetinde, olması gereken oldu." Ayrıca, Amazon Sinod…