vi.news
63

Vatican đổ lỗi cho nhà báo sự về việc chối bỏ Thần tính của Chúa Christ

Matteo Bruni, Giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa thánh, vào ngày 9 tháng 10, đã từ chối phủ nhận hoặc cải chính tuyên bố của Francis rằng Chúa Jesus "hoàn toàn không phải là Thần Thánh. Francis đã nói …