KS. PIOTR SKARGA SI – Na dzień Trójce Przenachwalebniejszej Boga jednego

KS. PIOTR SKARGA SI ––––––––– Na dzień Trójce Przenachwalebniejszej Boga jednego ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Treść kazania: Znać Pana Boga prawego nawiętsze szczęście. I. O prawdziwy…