Jak pomáhají svíce duším v očistci?

Především svým požehnáním, tedy modlitbou Církve: požehnej tyto svíce pokornými prosbami našimi: vlej do nich, Pane, mocí svatého kříže nebeské požehnání, Ty, jenž je lidskému pokolení na zapuzení …More
Především svým požehnáním, tedy modlitbou Církve:
požehnej tyto svíce pokornými prosbami našimi: vlej do nich, Pane, mocí svatého kříže nebeské požehnání, Ty, jenž je lidskému pokolení na zapuzení temnot dáváš; ať se jim dostane znamením svatého kříže takového požehnání, aby s každého místa, na němž rozsvíceny nebo postaveny budou, vzdálili se knížata temna, aby se chvěli a se strachem prchali se všemi služebníky svými od oněch příbytků a neodvážili se již znepokojovat anebo obtěžovat ty, kdo slouží Tobě...
Proto nezapomeňte nechat svíce požehnat!
pokani.cz/zehnani-svici/
ekans
v tradičním katolickém ritu se svíce světí, satan to ví a proto tradici pomlouvá na novus ordo
Roberto 55 and 2 more users like this.
Roberto 55 likes this.
Mates5485 likes this.
Ladislav Suchý likes this.