07:40
Grauss
586K

Garabandalské poselství - Conchita Gonzalez

V této záležitosti někteří lidé opakují obvyklou frázi.. "vždyť přece nevíme dne ani hodiny", ale zde je třeba si uvědomit v jaké souvislosti tuto větu Pán Ježíš sdělil svým učedníkům. Smysl této …More
V této záležitosti někteří lidé opakují obvyklou frázi.. "vždyť přece nevíme dne ani hodiny", ale zde je třeba si uvědomit v jaké souvislosti tuto větu Pán Ježíš sdělil svým učedníkům. Smysl této věty je nutné nevytrhávat z kontextu. Pán zde mluví od dni a hodině Jeho příchodu, který zná pouze a jen jeho Nebeský Otec. Tato pasáž začíná již v Matoušově evangeliu 24. kapitolou 3 veršem. Teprve až ve 25. kapitole 13 verši Ježíš zmiňuje následující výrok. Když říká "Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu" má namysli 2. příchod.
Ovšem bylo by velmi mylné předpokládat, že tím je pro nás věc uzavřena. Naopak Ježíš nás v následující výzvě nabádá, že máme být bdělí a rozpoznat znamení toho času.
Když se Ježíše učedníci otázali, kdy se to stane a jaké znamení budou předcházet, tak Ježíš je nepokárá, že se starají o věci, které pro ně nejsou důležité. Naopak jim podává velmi podrobný popis událostí související s Jeho druhým příchodem. Je si vědom, že znamení Jeho příchodu jsou pro nás velmi …More
Mira393
...je to velmi blízko a je to už 25let(čtvrt století co tento film byl natočený), nekde se šušká že byl Garabandal podvod....
Nechcete Istanbulský dohovor? Emancipujte ženy povinnými škôlkami! Čaputová neprotestovala, v duchu marxizmu-leninizmu podpísala zákon o povinných škôlkach
One more comment from Anton Čulen
apredsasatoci and 5 more users like this.
apredsasatoci likes this.
eucarandal likes this.
Monika G likes this.
chouchou likes this.
Peter(skala) likes this.
gitus
Tesalonik likes this.
ľubica and 2 more users like this.
ľubica likes this.
agapi3 likes this.
superiel likes this.