01:26:59

Keith Moore - Konferencia "Väčšia viera" 2019 - 3.časť

Poslušnosť viery - tretí zo štyroch dielov konferencie o tom, ako neviera bráni získaniu Božích zaľúbení