10.4.2019 Matka Spásy: "Liberalizmus sa šíri ako kysnúca kvasnica"

Milované deti môjho Nepoškvrneného Srdca: Žehnám vás – ako moje deti, vyzývam vás zostať v stálej činnosti, aby vaši bratia sa náležite pripravili na to, čo ľudstvo musí zažiť. Nerozptylujte sa, …
Kardinál Duka na pochode za život nemeckým anarchistom: “Moji drahí priatelia anarchisti, vy nie ste žiadni obhajcovia demokracie a slobody. Vaša revolúcia nie je našou revolúciou… “