07:49
Norain
2.4K

Mládež sa pýta exorcistu III.časť

Odpovedá: Mons.Peter Brodek,špirituál Kň.seminára Sv. Gorazda v Nitre