02:03

Fałszywie pojęty dialog międzyreligijny

Źródło: www.youtube.com/watch ______________ «I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni» (Dz 4, 12). «Idźcie …More
Źródło: www.youtube.com/watch
______________
«I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni» (Dz 4, 12).
«Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!» (Mk 16, 15).
«Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii!»(1 Kor 9, 16).
______________
Sobór Watykański II w deklaracji o wolności religijnej naucza, że katolicy powinni wobec innowierców szerzyć światło wiary katolickiej z całą odwagą i z całym męstwem apostolskim, aż do wylania krwi (Deklaracja o wolności religijnej "Dignitatis humanae" 14; www.zaufaj.com/sobor-vaticanum-ii-/359.html).
Katechizm Kościoła Katolickiego przypomina o podstawowym obowiązku misyjnym Kościoła, któremu została powierzona Prawda, aby zaniósł ją wszystkim ludziom (Katechizm Kościoła Katolickiego 849-851; www.katechizm.opoka.org.pl). Kongregacja Nauki Wiary w deklaracji "Dominus Iesus" przypomina o zasadach właściwie pojętego dialogu międzyreligijnego, …More
Tadeusz Majoch and 2 more users like this.
Tadeusz Majoch likes this.
borgan likes this.