vi.news
43

Tài liệu làm việc được công bố, Thượng Hội đồng Amazon sẽ xóa bỏ độc thân linh mục

Tòa thánh Vatican đã công bố vào ngày 17 tháng 6 một Instrumentum laboris, tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục cho khu vực Amazon (ngày 6-27 tháng 10). Tài liệu kêu gọi một khả năng phon…