hr.news
1.5K

Laička propovijed: švicarski biskup svrgnuo svećenika

Homoseks biskup Basela Felix Gmür izazvao je nemire u Kreuzlingenu u Švicarskoj. Župu vodi otac Jan Walentek, poljski redemptorist koji živi s dva poljska subrata u gradskoj kući Redemptorista. …