vi.news
55

Lòng thương xót đối với những người theo chủ nghĩa Mác: linh mục hoàn tục Ernesto Cardenal được …

Giáo Hoàng Francis đã "phục hồi" nhà thơ theo chủ nghĩa Mác và cũng cựu linh mục, Ernesto Cardenal, 94 tuổi, hiện đang nằm viện trong điều kiện sức khỏe bấp bênh. Sứ thần Nicaragua "đề nghị" Cardenal…