Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego - Co oznacza w praktyce wierzyć w Boga?

27. Co oznacza w praktyce wierzyć w Boga? Oznacza przylgnąć osobowo do Boga przez całkowite powierzenie się Mu i uznać całą prawdę, którą On objawił, ponieważ Bóg jest Prawdą. Oznacza wierzyć w …