Petícia za posilnenie práv rodičov pri očkovaní

Hromadná pripomienka Centra pre bioetickú reformu k návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o doplnení zákona č. 577/2004 o rozsahu zdra…