Edward7
„My wszyscy kochamy Matkę Ziemię, ponieważ to ona dała nam życie i chroni nas...”Kardynał ostrzega Kościół przed popadnięciem w bałwochwalstwo kultu „Matki Ziemi… Gai”

Dla F. grzechem jest emisja Co2. Każdy człowiek emituje co2, co jest związane z oddychaniem , czyli dla niego grzechem jest życie , czyli pozostaje eutanazja, dla dobra ziemi i jego mamy, mamy „pachamamy” - która go stworzyła nie …More
„My wszyscy kochamy Matkę Ziemię, ponieważ to ona dała nam życie i chroni nas...”Kardynał ostrzega Kościół przed popadnięciem w bałwochwalstwo kultu „Matki Ziemi… Gai”

Dla F. grzechem jest emisja Co2. Każdy człowiek emituje co2, co jest związane z oddychaniem , czyli dla niego grzechem jest życie , czyli pozostaje eutanazja, dla dobra ziemi i jego mamy, mamy „pachamamy” - która go stworzyła nie Bóg , który jest mu niepotrzebny, w nowej szatańskiej doktrynie , z kanałów piekła, którą promuje.

"Musimy działać zdecydowanie, aby położyć kres wszelkim emisjom gazów cieplarnianych najpóźniej w połowie wieku i zrobić jeszcze więcej. Stężenia dwutlenku węgla muszą znacznie spadać, aby zapewnić bezpieczeństwo naszego wspólnego domu”. - powiedział "papież" F.
Grzech „ekologiczny” i fałszywa doktryna
rycerz_Niepokalanej777
witold. GadowskiPamiętajmy o tych, którzy nie zgodzili się na sowiecki smród w Polsce i odali za to życie. Nie dziwmy się także temu że bolszewickie rodziny plują na polskich bohaterów. Szkoda, że wtedy nie było więcej broni i ludzi, - mniej by ich dziś zostałoWtedy czerwonemu należała się kula