35:06

ks. Piotr Natanek - 01.04.2020r

ChristusVincit-Tv Youtube