Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego - Kim są aniołowie?

60. Kim są aniołowie? Aniołowie są stworzeniami czysto duchowymi, niecielesnymi, niewidzialnymi i nieśmiertelnymi, bytami osobowymi, posiadającymi rozum i wolę. Kontemplując nieustannie oblicze Boga,…
Radek33 and one more user like this.
Radek33 likes this.
mk2017 likes this.