29:17
bratr
30721.6K

KRALICKÝ KLENOT Ladislav Křížek

KRALICKÝ KLENOT Ladislav Křížek
Barbarin
Jako Monk jsi 24. června 2013 cosi žvatlal o ujištění přátel. A opravdu, bylo to jen žvatlání...
Dnes jsi svým žvatláním o budhistech dokázal, že nemáš Boha. A skutečně, nahlédnu-li do tvých komentářů od roku 2010, jsou veskrze bezbožné.
I náboženští trollové mají své limity, jak vidím. Potácejí se za "hradbami" v "bahně" a o "bahně" jen mluví... Snůška dohadů, klišé, pustá neživotná, užvatlaná a pomlouvačná klišé. Řevnivost, provokace, lži. Snaha se zaháčkovat na čemkoli.
Ano, Ježíš je Pravda i Láska, je Spasitel světa a ďábel? To je poražený hráč, ubožák kvičící z posledních sil, omezený časem a vědomím, že jednoho dne zcela …More
I náboženští trollové mají své limity, jak vidím. Potácejí se za "hradbami" v "bahně" a o "bahně" jen mluví... Snůška dohadů, klišé, pustá neživotná, užvatlaná a pomlouvačná klišé. Řevnivost, provokace, lži. Snaha se zaháčkovat na čemkoli.
Ano, Ježíš je Pravda i Láska, je Spasitel světa a ďábel? To je poražený hráč, ubožák kvičící z posledních sil, omezený časem a vědomím, že jednoho dne zcela pomine jakékoli zlo a tedy i jeho bytí. Láska je největší síla ve Vesmíru, je tvůrčí a mocná, je vytrvalá a obětující se, nehledá svůj prospěch, nepočítá křivdy.... MILUJE. Takový je Bůh. Úžasný Kristus. Boží Syn.
Barbarin
Boží království není z tohoto světa. Není roztříštěno na střípky, které by se povalovaly po zemi. Uctívači démonů tedy nemohou vlastnit nic z Božího království. To Satan mate mysl nevědomým lidem. Boží království je celistvé, nedělitelné. Může do něho vstoupit pouze ten, kdo je naplněn Duchem svatým. To lháři rozhodně nejsou. Lháři si skládají lidské hlouposti a namlouvají si, že tak mohou …More
Boží království není z tohoto světa. Není roztříštěno na střípky, které by se povalovaly po zemi. Uctívači démonů tedy nemohou vlastnit nic z Božího království. To Satan mate mysl nevědomým lidem. Boží království je celistvé, nedělitelné. Může do něho vstoupit pouze ten, kdo je naplněn Duchem svatým. To lháři rozhodně nejsou. Lháři si skládají lidské hlouposti a namlouvají si, že tak mohou dosáhnout vyššího poznání. U notorického lháře snadno poznáme, kdo je jeho učitelem. Falešný kněz, který propaguje islám a budhismus.
Co říká Duch svatý prostřednictvím svatého Písma?
9Každý, kdo zachází dále a nezůstává v učení Kristově, nemá Boha; kdo zůstává v učení Kristově, má i Otce i Syna. 10Přichází-li někdo k vám a nepřináší toto učení, nepřijímejte ho do domu ani ho nezdravte; 11kdo ho zdraví, má účast na jeho zlých skutcích.
2. Janův 1. kapitola 9-11
Kdo chodí sbírat střípky k budhistům a skládá si z nich falešné obrazy, je klatý. Slouží Satanu a skončí v ohnivém jezeře. Proto nepřijímám notorického lháře z Lanškrouna, neboť nechci mít účast na jeho zlých skutcích.
Pouze Ježíš je Pravda! Celá pravda, která se nemusí skládat.
Barbarin
Z textu je poznat, že notorický lhář o Božím království neví zhola nic. Je naprosto mimo, což je následek notorického lhaní.

Kallistratos 12.8.2019 11:48:52
Zlo bude zničeno a Dobro oslaveno. Bůh je Láska, která radikálně proměňuje. Střípky Božího království můžeme objevovat i na tomto světě a můžeme se s pomocí Boží učit skládat obrazy a chápat co je cenné a co marné.... a lnout k Tomu, který …More
Z textu je poznat, že notorický lhář o Božím království neví zhola nic. Je naprosto mimo, což je následek notorického lhaní.

Kallistratos 12.8.2019 11:48:52
Zlo bude zničeno a Dobro oslaveno. Bůh je Láska, která radikálně proměňuje. Střípky Božího království můžeme objevovat i na tomto světě a můžeme se s pomocí Boží učit skládat obrazy a chápat co je cenné a co marné.... a lnout k Tomu, který vše stvořil.
Strážce
Se střípky chodí satanáš. Tak to duhový jitulínek myslí.
Zlo bude zničeno a Dobro oslaveno. Bůh je Láska, která radikálně proměňuje. Střípky Božího království můžeme objevovat i na tomto světě a můžeme se s pomocí Boží učit skládat obrazy a chápat co je cenné a co marné.... a lnout k Tomu, který vše stvořil.
Barbarin
Člověk, který přijal křest v církvi a nespokojil se s Evangeliem, nýbrž se ohlíží po "moudrostech" pohanských uctívačů démonů, se podobá Lotově ženě, která se přes zákaz ohlédla po Sodomě. Také zahyne. Pohrdl totiž moudrostí od Boha stejně, jako Lotova žena.
Strážce likes this.
Když byl dítětem, zneklidnil krále,
když byl chlapcem, udivil vzdělané muže,
když byl mužem, otřásl celým národem i základy veleříše římské.
Nenapsal ani jednu knihu, ale do největších knihoven světa by se nevešly knihy, které byly napsány o něm.
Nesložil žádnou píseň, ale svou odpouštějící láskou rozezvučel písněmi chvály více než všichni básníci světa.
Nezaložil náboženskou školu, vědecký ústav…
More
Když byl dítětem, zneklidnil krále,
když byl chlapcem, udivil vzdělané muže,
když byl mužem, otřásl celým národem i základy veleříše římské.
Nenapsal ani jednu knihu, ale do největších knihoven světa by se nevešly knihy, které byly napsány o něm.
Nesložil žádnou píseň, ale svou odpouštějící láskou rozezvučel písněmi chvály více než všichni básníci světa.
Nezaložil náboženskou školu, vědecký ústav ani seminář, ale všechny školy vzdělaných národů se nemohou pochlubit tolika žáky, jako on.
Nezařídil lékařskou ordinaci, ale uzdravil více nemocných duší, než tisíce lékařů nemocných těl.
Ovládal zákony přírody, chodil po vlnách moře, tišil bouři, sytil z mála tisícové zástupy, léčil bez léků…, křísil mrtvé.
Nepřátelé ho nemohli přemoci, satan ho nemohl zničit, ani hrob ho nemohl zadržet!
Nade vším zvítězil.
Nevelel žádné armádě, nedobyl železem ani píď půdy, a přece žádný vojevůdce neměl tolik dobrovolníků jako on.
Mocí své lásky, poselstvím evangelia přetvořil svět.
Velcí mužové přišli a odešli, všichni lidé zklamali, avšak on nikdy nikoho.
Všichni lidé zhřešili, ale on jediný zůstal svatý, věčný, dokonalý, nejkrásnější mezi lidskými syny.
A tento Ježíš je Spasitelem světa, můj Spasitel a Přímluvce u Boha.

Issac Newton
Barbarin
Ještě si ujasníme tuto věc. Notorický lhář se ve své tapetě ztotožnil s tímto tvrzením:

Kallistratos
před 24 minutami

Nezaložil náboženskou školu

Ježíš dokonce vedl svou náboženskou školu.
Dalších pár nesmyslů nechám bez komentáře.
Barbarin
Opravdu nejde o důstojnost.
„Vyrostl před ním jako výhonek a jako kořen z vyprahlé země. Neměl vzezření ani důstojnost, abychom na něho hleděli s úctou, ani vzhled, abychom po něm toužili.“ Iz 53:2
3 more comments from Barbarin
Barbarin
Nejde o důstojnost. Když byl Ježíš zbičován a ukřižován, byl zcela bez důstojnosti.
Notorický lhář vědomě slouží Satanu. To je problém padlého člověka Miroslava z Lanškrouna.
Barbarin
Monku (dnes také Kallistratos), žiješ ve lži od chvíle, kdy jsi ujišťoval své "přátele" o tom, že se tu nebudeš vyskytovat žádným způsobem. Ty se tu ovšem vyskytuješ mnoha způsoby, takže jsi lhář, notorický lhář minimálně od 24. června 2013. I kdybys napsal milion dalších komentářů a vložil tisíce dalších kradených fotografií, stejně zůstaneš lhářem. Sám ses odsoudil. Sám se usvědčuješ. Sám …More
Monku (dnes také Kallistratos), žiješ ve lži od chvíle, kdy jsi ujišťoval své "přátele" o tom, že se tu nebudeš vyskytovat žádným způsobem. Ty se tu ovšem vyskytuješ mnoha způsoby, takže jsi lhář, notorický lhář minimálně od 24. června 2013. I kdybys napsal milion dalších komentářů a vložil tisíce dalších kradených fotografií, stejně zůstaneš lhářem. Sám ses odsoudil. Sám se usvědčuješ. Sám sobě škodíš. Sám sloužíš zlému. Sám jsi dotvořil obraz těch, kteří klamou jiné. K dokonalosti.

Monk 24.6.2013 08:05:07
Některé věci mi zde neustále mažou a rozmáhá se tu lež a manipulace, vkládám sem a končím. Nebudu někde, kde se toleruje lež. Současně zdravím své přátelé, jen ujišťuji, že se zde už nebudu vyskytovat žádným způsobem.
Barbarin
Kallistratos
před 48 minutami

Jak už jsem napsal níže: Vůbec se nedivím, že komentář registrace Theo a Barbarina časově po minutě navazoval a stejně tak i barevně ladil. Každý ať si to přebere po svém...
A jde-li o to ostatní - jsou lidé zlí i nemocní a takovým přeji jediné - brzké uzdravení těla i duše.


Notorické lhaní není jen tak nějaká běžná nemoc, které by ses mohl zbavit užíváním medik…More
Kallistratos
před 48 minutami

Jak už jsem napsal níže: Vůbec se nedivím, že komentář registrace Theo a Barbarina časově po minutě navazoval a stejně tak i barevně ladil. Každý ať si to přebere po svém...
A jde-li o to ostatní - jsou lidé zlí i nemocní a takovým přeji jediné - brzké uzdravení těla i duše.


Notorické lhaní není jen tak nějaká běžná nemoc, které by ses mohl zbavit užíváním medikamentů. Notorické lhaní je služba Satanu. Takovým, jako jsi ty, Hoki-hooki, Pán Ježíš Kristus říká:
Vy jste z otce Ďábla a chcete činit žádosti svého otce. On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví ze svého vlastního, protože je lhář a otec lži. J 8:44
Jak už jsem napsal níže: Vůbec se nedivím, že komentář registrace Theo a Barbarina časově po minutě navazoval a stejně tak i barevně ladil. Každý ať si to přebere po svém...

A jde-li o to ostatní - jsou lidé zlí i nemocní a takovým přeji jediné - brzké uzdravení těla i duše.
Kallistratos likes this.
Barbarin
Notoričtí lháři postrádají stud, Hoki-hooki. Podle studií renomovaných vědeckých pracovníků mají notoričtí lháři méně šedé hmoty mozku. Přizpůsobují si vjemy z reality podle svých představ. Proto jsou názory těchto osob bludné. U tebe je velmi dobře patrné, jak se s realitou míjíš. Představuješ si, že píšeš o bližních ale je to o tobě. A skutečně, na Glorii.tv jsi dotvořeným obrazem porušeného …More
Notoričtí lháři postrádají stud, Hoki-hooki. Podle studií renomovaných vědeckých pracovníků mají notoričtí lháři méně šedé hmoty mozku. Přizpůsobují si vjemy z reality podle svých představ. Proto jsou názory těchto osob bludné. U tebe je velmi dobře patrné, jak se s realitou míjíš. Představuješ si, že píšeš o bližních ale je to o tobě. A skutečně, na Glorii.tv jsi dotvořeným obrazem porušeného stvoření, které se dalo do služeb Satanu. Lžeš bližním i sám sobě.

Níže jsou tři komentáře, které dokreslují tvé bloudění v kruhu ohraničeném pevnou hradbou tvých lží a podvodů.

Kallistratos 16.6.2019 16:44:02
Sediac na sude strelného prachu
Lidé, kteří trpí pošahanou megalomanií a považují multinickování za způsob životní internetové seberealizace nemají s pravdou nic společného. Není pro mne až tak důležité, že něco slibují, že se prohlašují za ateisty a nebo se cítí v pozici někoho, kdo by mohl zničit obraz křesťanství... Jsou to prostě duševně švihnutí tlachalové, kteří zničili jediný obraz, který mohli dovézt k dokonalosti - obraz svůj.

Kallistratos 15.7.2019 9:28:30
KRALICKÝ KLENOT Ladislav Křížek
Byl jsem tu od registrace @miros a nijak se za to nestydím, ba naopak :) Kladl jsem občas otázky na které nebyly někdy odpovědi, podobně jako např. v registraci @bratr1 ale čas za pár let ukázal ovoce slov a na odpovědi některých už vůbec nečekám.... Udělal jsem si obrázek a dotvořil obraz těch, kteří klamou jiné a naopak potkal ty, kteří jiné obohacují... Díky za ně :)

Barbarin 17.6.2019 20:30:03
Modlitba
Tvými slovy, Hoki-hooki (dříve také Monk, dnes také Kallistratos).
Po šesti letech od Monkování jsi svůj obraz lháře dovedl k dokonalosti.
S obrazem Božím nemáš nadále nic společného.


Z tohoto labyrintu nikdy nenajdeš cestu ven.
Byl jsem tu od registrace @miros a nijak se za to nestydím, ba naopak :) Kladl jsem občas otázky na které nebyly někdy odpovědi, podobně jako např. v registraci @bratr1 ale čas za pár let ukázal ovoce slov a na odpovědi některých už vůbec nečekám.... Udělal jsem si obrázek a dotvořil obraz těch, kteří klamou jiné a naopak potkal ty, kteří jiné obohacují... Díky za ně :)
----------------------…More
Byl jsem tu od registrace @miros a nijak se za to nestydím, ba naopak :) Kladl jsem občas otázky na které nebyly někdy odpovědi, podobně jako např. v registraci @bratr1 ale čas za pár let ukázal ovoce slov a na odpovědi některých už vůbec nečekám.... Udělal jsem si obrázek a dotvořil obraz těch, kteří klamou jiné a naopak potkal ty, kteří jiné obohacují... Díky za ně :)
----------------------------------------------------------------------------------------------
bratr1
2. úno 2014
Papeže Františka užít, pak upálit-plán levice
Otče Libore, nemyslíte si, že přece jen ten název Papeže Františka užít, pak upálit - plán levice je poněkud "divoký" abych tak řekl slušně? Chtěl jsem se jen zeptat, pokud nenastane toto za "úřadování" papeže Františka: "zbořeno město Řím a věčný soudce Bůh začne soudit svůj lid." jak to zdůvodníte nebo reinterpretujete? Děkuji za odpověď.
Nedivím se, že se registrace Barbarin vzteká... Ovšem s tím Vilémem mne pobavil. Léta tady tolerují nesmyslné žvásty zjevně duševně nemocného člověka, který tady roztrušuje svou agresi vůči Církvi a znevažuje Kristovo ukřižování...Otevřeně se prohlašuje za ateistu a tento pán co si nyní říká Barbarin - tehdy mlčí a nebo lajkuje bludy a různé pitomosti reg. Viléma... A nyní tady vytrubuje další …More
Nedivím se, že se registrace Barbarin vzteká... Ovšem s tím Vilémem mne pobavil. Léta tady tolerují nesmyslné žvásty zjevně duševně nemocného člověka, který tady roztrušuje svou agresi vůči Církvi a znevažuje Kristovo ukřižování...Otevřeně se prohlašuje za ateistu a tento pán co si nyní říká Barbarin - tehdy mlčí a nebo lajkuje bludy a různé pitomosti reg. Viléma... A nyní tady vytrubuje další hlouposti :) Jak jsem řekl, považuji Barbarina za provokujícího ateistu a trolla a slovo s ním nehodlám ztrácet. Za tyto je možné se jen modlit. A jen zopakuji - Vůbec se nedivím, že komentář registrace Theo a Barbarina časově po minutě navazoval a stejně tak i barevně ladil. Každý ať si to přebere po svém...
Barbarin
Pravda je pro notorické lháře kamenem úrazu.
„Kdo padne na ten kámen, roztříští se, a na koho padne, toho rozdrtí.“ Mt 21:44

Proto ve svých komentářích notorický lhář psovsky žadoní o podporu a povzbuzení. Notorický lhář dobře ví, že je na dně. Služebníky Satana je však zakázáno podporovat v konání zlého.

Kallistratos
Pápež František a homosexualita
Jsou lidé co neumí a nebo nechtějí rozlišit …More
Pravda je pro notorické lháře kamenem úrazu.
„Kdo padne na ten kámen, roztříští se, a na koho padne, toho rozdrtí.“ Mt 21:44

Proto ve svých komentářích notorický lhář psovsky žadoní o podporu a povzbuzení. Notorický lhář dobře ví, že je na dně. Služebníky Satana je však zakázáno podporovat v konání zlého.

Kallistratos
Pápež František a homosexualita
Jsou lidé co neumí a nebo nechtějí rozlišit věci podstatné od nepodstatných či vysloveně malicherných. Dítě vám donese svou kresbičku a očekává ocenění - podíváme se a řekneme mu, že je to mazanice? Jen kvůli tomu, abychom byli pravdiví a upřimní? Zajisté ne. Snažíme se citlivě objevit něco krásného na kresbě a dítě podporovat, povzbuzovat. Nebo když je někdo na dně a má životní problémy, pak stojí o to, aby mu někdo sděloval, že je pitomec a že si to zavinil sám i kdyby to bylo stokrát pravda? Určitě ne. A nebo když na nás někdo žebrá drobné, tak mu nedáme přednášku o tom co by měl dělat, jak by se měl umýt a co si to dovoluje, ale mnohdy se spíše vyhneme přispět dotyčnému na jeho oblíbený "krabičák". Někdy zase nevkusný dárek od známého prostě příliš nekomentujeme.... neboť darovanému koni na zuby nehleď :) A nebo pokud je manželka poněkud obézní a nebo viditelné dva zlaté zuby září při úsměvu, bylo by pravdivé při každé příležitosti toto připomínat? Asi nikoli, přestala by se smát a ztloustla by ještě víc :)) Takže se musíme učit rozlišovat a každého vnímavého a chápavého člověka napadne, že tzv. upřimnost za každou cenu a tzv. pravdomluvnost za každou cenu není často tím nejlepším řešením. Kdo umí rozlišovat podstatné od nepodstatného ten umí i žít. Fanatičtí vyznavači "pravdy" jsou často bez přátel a svému okolí přijdou bezcitní a odtažití. A někteří "náboženští" fanatičtí vyznavači se ve svém blouznění dostávají mimo rám, mimo realitu... Otročí "své pravdě" a ta skutečná Pravda jim uniká mezi prsty.... Pro stromy nevidí les.
Barbarin
Nejen na Glorii.tv, ale i před Bohem a lidmi jsi notorický lhář, který ujišťuje, oznamuje, ale tvá slova nikdy nejsou v souladu s tvými skutky. Jako takový jsi před Bohem bezcenný, jsi porušená nádoba, kterou Bůh brzy roztříská. Sám sis život ve lži zvolil, sám poneseš důsledky. Bohu - Pravdě, se nikdo nebude vysmívat.

Monk 24.6.2013 08:05:07
Některé věci mi zde neustále mažou a rozmáhá se tu …More
Nejen na Glorii.tv, ale i před Bohem a lidmi jsi notorický lhář, který ujišťuje, oznamuje, ale tvá slova nikdy nejsou v souladu s tvými skutky. Jako takový jsi před Bohem bezcenný, jsi porušená nádoba, kterou Bůh brzy roztříská. Sám sis život ve lži zvolil, sám poneseš důsledky. Bohu - Pravdě, se nikdo nebude vysmívat.

Monk 24.6.2013 08:05:07
Některé věci mi zde neustále mažou a rozmáhá se tu lež a manipulace, vkládám sem a končím. Nebudu někde, kde se toleruje lež. Současně zdravím své přátelé, jen ujišťuji, že se zde už nebudu vyskytovat žádným způsobem.
One more comment from Barbarin
Barbarin
Notorický lháři, kdyby sis nezrušil registraci Vilém, ještě bys mi můj komentář olajkoval, abys mohl mámit ostatní uživatele svými podvodnickými spekulacemi. Tím vším nezakryješ svůj odpor k pravdě. Stále žiješ ve lži, jak jsem tvým komentářem dokázal, minimálně od 24. 06. 2013. Můžeš třeba stokrát vkládat slovy z Knihy Kazatel. Od Satanova služebníka je to pouhé rouhání.

Kallistratos
před …
More
Notorický lháři, kdyby sis nezrušil registraci Vilém, ještě bys mi můj komentář olajkoval, abys mohl mámit ostatní uživatele svými podvodnickými spekulacemi. Tím vším nezakryješ svůj odpor k pravdě. Stále žiješ ve lži, jak jsem tvým komentářem dokázal, minimálně od 24. 06. 2013. Můžeš třeba stokrát vkládat slovy z Knihy Kazatel. Od Satanova služebníka je to pouhé rouhání.

Kallistratos
před 2 hodinami

...Nic jiného než modlit se za tyto nešťastníky, pomlouvače, žalobníčky a trolly nejde. Baví je to. Ale vše má jednou svůj konec. Rád bych vložil slovy z knihy Kazatel:

Pamatuj na svého Stvořitele,
dřív než se přetrhne stříbrná šňůra
a zlatá mísa než se rozbije,
dřív než se roztříští džbán nad pramenem
a kolo u studny se rozláme,
než se prach vrátí do země, kde býval,
a duch se vrátí k Bohu, jenž ho daroval.
Vůbec se nedivím, že komentář registrace Theo a Barbarina časově po minutě navazoval a stejně tak i barevně ladil. Někdy je za takového možná jen modlitba.... a pak - děj se vůle Páně...
-------------------------
Theodorá-Máriá
před 25 minutami
Chápu! Také si to připomínám: "Ne každý kdo mi říká Pane,Pane
vejde do Božího Království, ale ten kdo plní vůli Mého Otce nebeského
!"
Vůle nebeské…More
Vůbec se nedivím, že komentář registrace Theo a Barbarina časově po minutě navazoval a stejně tak i barevně ladil. Někdy je za takového možná jen modlitba.... a pak - děj se vůle Páně...
-------------------------
Theodorá-Máriá
před 25 minutami
Chápu! Také si to připomínám: "Ne každý kdo mi říká Pane,Pane
vejde do Božího Království, ale ten kdo plní vůli Mého Otce nebeského
!"
Vůle nebeského Otce je : VĚŘIT v Toho kterého poslal a činit skutky VÍRY./KAŽDÝ tzv dobrý skutek nebývá skutekem víry tedy Vůlí Boží/
"Což nebyl náš otec Abraham ospravedlněn ze skutků, když položil na
oltář svého syna Izáka? Nevidíš že VÍRA působila spolu s jeho skutky
a že ve skutcích došla VÍRA dokonalost
i
".
Barbarin
Já jsem ta Pravda, Cesta i Život, říká Pán Ježíš Kristus.
Na jiném místě náš Pán říká:
5Ten, který seděl na trůnu, řekl: „Hle, činím všechno nové.“ A řekl mi: „ Napiš: Tato slova jsou věrná a pravá.“ 6A řekl mi: „ Stalo se. Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec. Já dám žíznivému zadarmo napít z pramene vody života. 7Kdo vítězí, dostane toto jako dědictví; budu mu Bohem a on mi bude synem. 8Avšak …More
Já jsem ta Pravda, Cesta i Život, říká Pán Ježíš Kristus.
Na jiném místě náš Pán říká:
5Ten, který seděl na trůnu, řekl: „Hle, činím všechno nové.“ A řekl mi: „ Napiš: Tato slova jsou věrná a pravá.“ 6A řekl mi: „ Stalo se. Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec. Já dám žíznivému zadarmo napít z pramene vody života. 7Kdo vítězí, dostane toto jako dědictví; budu mu Bohem a on mi bude synem. 8Avšak bázliví, nevěřící, ti, kdo propadli modlářské ohavnosti, vrahové, smilníci, kouzelníci, modloslužebníci a všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou, což je smrt druhá.“
...Nic jiného než modlit se za tyto nešťastníky, pomlouvače, žalobníčky a trolly nejde. Baví je to. Ale vše má jednou svůj konec. Rád bych vložil slovy z knihy Kazatel:

Pamatuj na svého Stvořitele,
dřív než se přetrhne stříbrná šňůra
a zlatá mísa než se rozbije,
dřív než se roztříští džbán nad pramenem
a kolo u studny se rozláme,
než se prach vrátí do země, kde býval,
a duch se vrátí k Bohu, …
More
...Nic jiného než modlit se za tyto nešťastníky, pomlouvače, žalobníčky a trolly nejde. Baví je to. Ale vše má jednou svůj konec. Rád bych vložil slovy z knihy Kazatel:

Pamatuj na svého Stvořitele,
dřív než se přetrhne stříbrná šňůra
a zlatá mísa než se rozbije,
dřív než se roztříští džbán nad pramenem
a kolo u studny se rozláme,
než se prach vrátí do země, kde býval,
a duch se vrátí k Bohu, jenž ho daroval.
Barbarin
Hoki-hooki (dříve např. Monk, jecminek, Hekla, dnes také Kallistratos), tento tvůj komentář níže svědčí o to, že se vysmíváš všemu, co nám oznámil Ježíš Kristus. Náš Spasitel nám vyjevil, že všichni lháři skončí v ohnivém jezeře. Náš Spasitel o lhářích pravil, že lháři jsou dětmi Satana. Tvůj postoj k našemu Pánu Ježíši Kristu prozrazuje, že ve tvém srdci není ani náznak lásky k Bohu a bližnímu…More
Hoki-hooki (dříve např. Monk, jecminek, Hekla, dnes také Kallistratos), tento tvůj komentář níže svědčí o to, že se vysmíváš všemu, co nám oznámil Ježíš Kristus. Náš Spasitel nám vyjevil, že všichni lháři skončí v ohnivém jezeře. Náš Spasitel o lhářích pravil, že lháři jsou dětmi Satana. Tvůj postoj k našemu Pánu Ježíši Kristu prozrazuje, že ve tvém srdci není ani náznak lásky k Bohu a bližnímu. Není divu, vždyť jsi veškerou naději pozbyl notorickým lhaním. Nevěřím ti, že se modlíš. To jsi psal pouze v úmyslu bližního ponížit. Takové řeči jsou obvyklé u falešných křesťanů. Pokud máš ještě čím chápat psané slovo, tak věz, že Bůh hříšníky neslyší. Víme, že hříšníky Bůh neslyší; kdo je však zbožný a činí jeho vůli, toho slyší. J9:31

Kallistratos 13.7.2019 11:46:14
Velice mne pobavil neurvalý účastník zdejších diskuzí, který mne očastoval slovy satanisto, služebníku satana, že skončím v ohnivém jezeře, v pekle a kdyby byl Svědkem Jehovovým, možná by napsal i v Gehenně :)

Nic jiného než modlit se za tyto nešťastníky, pomlouvače, žalobníčky a trolly nejde. Baví je to. Ale vše má jednou svůj konec. Rád bych vložil slovy z knihy Kazatel:

Pamatuj na svého Stvořitele,
dřív než se přetrhne stříbrná šňůra
a zlatá mísa než se rozbije,
dřív než se roztříští džbán nad pramenem
a kolo u studny se rozláme,
než se prach vrátí do země, kde býval,
a duch se vrátí k Bohu, jenž ho daroval.

A nyní pokojný den, musím ještě pár věcí udělat. A darebákům přeji trochu úsměvu a děkuji za pobavení. To "Vymazal ses z Knihy Života" bylo vrcholem a současně ukázkou defektního uvažování rádoby zdejšího pseudoproroka, ale spíše "komedianta božího" na Glorii :) Díky i za nemocné, ukazují nám jaký dar je zdraví a jak je třeba o něj usilovat. O zdraví duše i těla.
Velice mne pobavil neurvalý účastník zdejších diskuzí, který mne očastoval slovy satanisto, služebníku satana, že skončím v ohnivém jezeře, v pekle a kdyby byl Svědkem Jehovovým, možná by napsal i v Gehenně :)

Nic jiného než modlit se za tyto nešťastníky, pomlouvače, žalobníčky a trolly nejde. Baví je to. Ale vše má jednou svůj konec. Rád bych vložil slovy z knihy Kazatel:

Pamatuj na svého Stvo…More
Velice mne pobavil neurvalý účastník zdejších diskuzí, který mne očastoval slovy satanisto, služebníku satana, že skončím v ohnivém jezeře, v pekle a kdyby byl Svědkem Jehovovým, možná by napsal i v Gehenně :)

Nic jiného než modlit se za tyto nešťastníky, pomlouvače, žalobníčky a trolly nejde. Baví je to. Ale vše má jednou svůj konec. Rád bych vložil slovy z knihy Kazatel:

Pamatuj na svého Stvořitele,
dřív než se přetrhne stříbrná šňůra
a zlatá mísa než se rozbije,
dřív než se roztříští džbán nad pramenem
a kolo u studny se rozláme,
než se prach vrátí do země, kde býval,
a duch se vrátí k Bohu, jenž ho daroval.


A nyní pokojný den, musím ještě pár věcí udělat. A darebákům přeji trochu úsměvu a děkuji za pobavení. To "Vymazal ses z Knihy Života" bylo vrcholem a současně ukázkou defektního uvažování rádoby zdejšího pseudoproroka, ale spíše "komedianta božího" na Glorii :) Díky i za nemocné, ukazují nám jaký dar je zdraví a jak je třeba o něj usilovat. O zdraví duše i těla.
Barbarin
Kolik sis už vlastně zrušil registrací, notorický lháři? Přemýšlel jsi někdy o tom, k čemu sloužilo lhaní, které si skrze ně "vrhal do prostoru"?
Napíšu ti to přímo, tak jak přímo se píše pravda:
Vymazal ses z Knihy Života.
Segal likes this.
Segal
Vymazal se z Knihy Života. Aby ne, když je infiltrát, škůdce a rozrušovač. 👿👹👺💀☠👻👽👾💩
Barbarin likes this.
Ať už se invazivní a sprosté registrace rekrutují jako Barbarin a nebo Theodorá-Máriá a nebo další varianty, tak nejen jim je určeno toto od doktorky Svatošové.
Paní Svatošová je mimořádná žena a napsala i mimořádné knížky. Její zkušenosti jsou vzácné a vzácná jsou i doporučení. I zde na Glorii můžeme vidět podobné sklony, sklony defektních lidských osobností, které se snaží vypisovat a …
More
Ať už se invazivní a sprosté registrace rekrutují jako Barbarin a nebo Theodorá-Máriá a nebo další varianty, tak nejen jim je určeno toto od doktorky Svatošové.
Paní Svatošová je mimořádná žena a napsala i mimořádné knížky. Její zkušenosti jsou vzácné a vzácná jsou i doporučení. I zde na Glorii můžeme vidět podobné sklony, sklony defektních lidských osobností, které se snaží vypisovat a obtěžovat. Paní Svatošová navrhuje pro takové ubožáky koš a má úplnou pravdu :) Stejně tak zdůrazňuje ale i velikost svobody a cenu svátosti smíření... Jsou prostě věci, které nás mohou posunout dále, a i když ďábel si myslí, že nás sráží, tak ve skutečnosti Bůh negativní potenciál umí proměnit i v tvořivou sílu.... Jizvy umí spolehlivě zacelit a imunitu posílit :)

------------------------------------------------------------------------------------------------
Anonym podepsaný sedmi mužskými křestními jmény
Před pár dny jsem jednomu takovému viru dovolila vniknout do mé duše. Řádil v ní sice jen chvíli, zato byl nadmíru úspěšný. S hanbou musím přiznat, že se mu podařilo mě zcela ochromit a rozhodit, a taky připravit o čas, který se už nikdy nevrátí a který jsem mohla (a určitě měla!) věnovat něčemu rozumnějšímu. Tím virem byl dopis psaný tiskacími písmeny, podepsaný sedmi mužskými křestními jmény, zkrátka anonym. Samozřejmě vím, co se má s anonymním dopisem udělat. Hodit ho do koše a pustit jeho obsah okamžitě z hlavy. Jenže já jsem s ním v duchu dva dny diskutovala, a co je horší, představovala jsem si, kdo to tak asi mohl napsat. To samozřejmě nemám šanci vypátrat, nejsem detektiv. Jsem jen chybující člověk, což jsem si naštěstí po těch dvou dnech plně uvědomila, když jsem se přistihla, že už z napsání onoho anonymu začínám podezírat některé konkrétní lidi. S největší pravděpodobností lidi nevinné. V takové situaci bych se před 11. zářím určitě v první volné chvíli rozjela do Třebenic, abych to dala do pořádku ve svátosti smíření (zpovědi). Samozřejmě to tímto způsobem do pořádku dám, i když někde jinde.

Neříkal jsem ti, ať si hlídáš svobodu?
Přece jen ale ten anonym byl k něčemu dobrý. Jakmile mi tohle všechno došlo, podívala jsem se provinile na fotografii svého dosavadního zpovědníka, zavražděného P. Ladislava, ze které se mi dívá přímo do očí, a jako bych slyšela: "Neříkal jsem ti, ať si hlídáš svobodu?" Říkal. A není to vůbec snadné. Stačí jeden anonym a člověk je v pasti. Příště to poletí rovnou do koše.

ZDROJ: www.vira.cz/…/cert-nikdy-nesp…
Barbarin
Kallistratos
před 3 minutami

Vilém a Lang025 a tedy jeden člověk, jeden obtěžující člověk si zrušil zároveň nedávno své registrace. Darebák a nešťastník v jedné osobě.

Je dobré, že sis zrušil dvě registrace, Hoki-hooki. Škoda, že lžeš v dalších.
Theodorá-Máriá
2. čvn

Matuška,Menšík,Brzobohatý - Všichni dobří rodáci - Hospodská písnička
Nádherné, ti dovedli osvěžit.
Smutný svatý žádný svatý, jenom nehřešit.
Tito naši rodáci nic neskrývají jsou milovaní!!!


Koho asi mohou veřejní hříšníci s rouhavou hospodskou písní osvěžit? Jedině nemravného multinickaře.
Mates5485 likes this.
Chytilová Blažena likes this.
Segal
To si piš že má! 🐔🐔🐔🐔🐔🐔
Zedad
Hoki máš nějaký problém s chováním a komunikací? No tak si to řeš mimo mne, prosím tě.
Zedad
Hoki vyjadřuj se přesně a stručně. Nevím, o čem mluvíš! Přece si nemůžeš myslet, že stíhám číst tvé sáhodlouhé komentáře a dělám si z nich poznámky. Nikdo tě nenutí reagovat a přesto reaguješ.
3 more comments from Zedad
Zedad
Hoki - nevím, kde to tu máš uvedeno, že teroristické útoky byly vždycky. Není to pravda. V takové míře v žádném případě nebyly a zjisti se ve kterém roce začaly.
Zedad
Hoki před 3 hodinami

Zedade, víš co je to panožka? ( s ohledem na můj předchozí koment? )
Ale k věci - má odpověď zde Kněz (cz titulky) před momentem v tom vláknu - nejen pro svobodné pány a dámy -
/pokud mi zas nebude smazána


Hoki, nebaví mne dohledávat staré komentáře, protože jsou promazávány. Nevím, co je to panožka, pokud myslíš tvoje panožka, tak vůbec nevím.
Zedad
Hoki včera

KRALICKÝ KLENOT Ladislav Křížek

Děkuji za tu otázku Zedade. Snad kouzlo nechtěného :)
Jak už jsem mnohokrát uvedl, jsem zde sám za sebe a vždy jsem byl. Nemám potřebu zneužívat možností dalších paralelních registrací s cílem druhé lidi obtěžovat a nebo prosazovat své zájmy. Rozumíš tomu dobře, že? Za ty léta vím, jak úlisně se někteří umí schovat za "sladká slůvka" Písma a přitom …
More
Hoki včera

KRALICKÝ KLENOT Ladislav Křížek

Děkuji za tu otázku Zedade. Snad kouzlo nechtěného :)
Jak už jsem mnohokrát uvedl, jsem zde sám za sebe a vždy jsem byl. Nemám potřebu zneužívat možností dalších paralelních registrací s cílem druhé lidi obtěžovat a nebo prosazovat své zájmy. Rozumíš tomu dobře, že? Za ty léta vím, jak úlisně se někteří umí schovat za "sladká slůvka" Písma a přitom v jiné registraci řádit jako pominutí. Pokud považuješ za smečku ty, kteří věří v Ježíše Krista, pokud považuješ za smečku ty, kteří mají zájem na pravdě, pokud považuješ za smečku ty, kteří se modlí, pak prosím - do způsobu tvého vyjadřování ti nehodlám mluvit. Na mém profilu Hoki jsou dost dlouho potřebné informace, které ti mohou dát směrovku. Zda tomu věříš nebo ne je čistě na tobě. Nezastírám, že z důvodů opakované blokace stran jistých internetových "nahlašovatelů" jsem si musel zřídit i registraci Hooki. Je zbytečné, abych vypočítával co zde už bylo a nebylo, ale jsem přesvědčený, že tento web je zcela zbavený adminování a nachází se ve stavu neudržovanosti a může se na něj přilepit kdejaký duševní lajdák, ale i hacker, který znepříjemní život vám i vašemu počítači. I to se žel může stát. Proto má aktivita poněkud opadla a zvláště po tom, co jsem se opakovaně přesvědčil, že jsou zde trpěny fízlácké manýry a prostor je dán občas opravdu deviantním osobnostem, pak si začínám vážit nikoli komunikace pod vlákny, ale pouze některých vkladů co zde jsou a občas i přibudou. Lidsky hodnotných komentářů je zde jako šafránu a těmto lidem, kteří se snaží vytvořit jakousi autentickou mozaiku a nebo lépe řečeno krásnou komunikační vitráž a mají zájem druhé nějak obohatit z celého srdce děkuji. Nemají to jednoduché, aby v dusivém prostředí protkaném osobními animositami uhajili svou čest a uchovali si zdvižené hledí


Hoki myslím si, že tady nejsi výjimečný tím, že tu sděluješ, že věříš v Ježíše Krista. Kdo tu nevěří v Ježíše Krista, že? Myslím tady na GTV, Hoki. O jaké směrovce mluvíš? O písemné, ve tvém profilu? A co ty, Hoki? Tobě se tady na GTV něco nelíbí a sám to neustále provádíš!

Líbi se mi to
Více
Zedad
@Hoki no kouzlo nechtěného. Nejsem znalec, jak ty, ale tvé komentâře jsou vzdy lingvistickym zažitkem, ale nikdy nechvalis sodomii.
Zedad
@Hoki no a za jakou smečku jsi tu ty?
Stylita
Děti Boží, hádat se tu nebudu .
Stylita
V Hradci Králové jsem se narodil, byl jsem pokřtěn v katedrále Svatého Ducha. Bydlím nedaleko Jindřichova Hradce.
Dohadovat se o tvaru zeměkoule nemá cenu, kdo věří v plochou zemi a myslí si, že je to logika Písma, toho logikou fyziky nepřesvědčíš.
Kallistratos likes this.
Pepík
On sem už jako schizofrenik přišel. Stačí se podívat na profil miros. To byl jasný signál, že žije víc životů současně. Není mi ho líto, protože je zlý. Nikdo jiný tady tak zlý není.


More
On sem už jako schizofrenik přišel. Stačí se podívat na profil miros. To byl jasný signál, že žije víc životů současně. Není mi ho líto, protože je zlý. Nikdo jiný tady tak zlý není.
Tohle je parta dobrých kamarádů :-) Každý je tak různý... Kdo nic nedělá, nic nezkazí... A tak každý něco dělá a wo tom to je...
Česká republika
čeština
před 5 lety
Pepík
@mcigi mC110872Lc, proč to vkládáš, multinicku, když ses nepolepšil? Na tebe to nepůsobí?
Lidé také často skrývají okolnosti hříchu. Pomlouvání nebo zlostnou kritiku ukazují jako nevhodné mluvení o bližním a nechtějí přiznat, že to všechno pocházelo z pýchy a závisti, z nenávisti a uraženosti. Nemluví také o tom, jak velkou škodu způsobili dobrému jménu bližního.
4 more comments from Pepík
Pepík
Křesťan jo, ale u tebe nevíme, co jsi zač. Kor když vkládáš tohle podivné evangelium, zastupiteli.
Monk 12.6.2013 11:34:20
Když se satanisté odtajňují
Libore Halíku, zřejmě víte, kdo je kostelník nejlépe. V každém případě není podle mne důležité poznávat, kdo jak tiskne ruku, ale kdo jaké vydává "ovoce". Nevím proč mne mažete, ale to je Vaše věc. Chcete vidět, jak jednají zvrhlíci a …More
Křesťan jo, ale u tebe nevíme, co jsi zač. Kor když vkládáš tohle podivné evangelium, zastupiteli.
Monk 12.6.2013 11:34:20
Když se satanisté odtajňují
Libore Halíku, zřejmě víte, kdo je kostelník nejlépe. V každém případě není podle mne důležité poznávat, kdo jak tiskne ruku, ale kdo jaké vydává "ovoce". Nevím proč mne mažete, ale to je Vaše věc. Chcete vidět, jak jednají zvrhlíci a jak napadají zase z jiné strany církev? Jako by to nestačilo od jiných. Došlo mi to odkazem před 5 minutami, nebudu uvádět raději od koho http://www.youtube.com/watch?xyxyxy
Toto video je jen pro rychlý náhled a prosím odmažte to pak, nepřeji si aby takový hnus zde na GTV byl....
Pepík
ceskoslo
Benohebelostriklubošmaur@seznam.cz
Tuhle poznámku jsem málem přehlédl. Tobě, ceskoslo, bych svou adresu nenapsal, věř mi. Bál bych se, že nás vykradeš.
Pepík
Hoki
Omlouvám se Tome za zlé lidi... Odpouštět takovým je jediná cesta, protože vše jsem tímto směrem už řekl a nadávat je už zbytečné...
Nadávání ti vždycky šlo nejlíp. O rána do noci, nic než sprosté nadávky. Stal se zázrak, že sis to uvědomil, jsem zvědav, jak ti to dlouho vydrží.
Pepík
Chudák holka. Její táta si tady hraje na kolemjdoucího Toma. Co z ní vyroste s takovou pokřivenou výchovou?
amarillo
amarillo
Yes ,tiež som sa dostala z metalovej závislostí...myslela som ze sa modlim.ked som to počúvala..boli to niekedy piesne o Bohu a figu borovú..boli to demoni..
Prepytujem m.facebook.com/photo.php
lubilko likes this.