One page
Růženec
72.4K

Zamyšlení

Pojďme se společně zamyslet nad několika citáty.
Ruženec
Iva Podzimková— 19.3.2011 21:22:31:
mazat, mazat, když se napíše názor.
Čeho se bojíte?


To není ze strachu, to je z nenávisti. Nenávidí jiného člověka i s jeho názory.
ľubica
prajem rúženci nerušené sledovanie tejto website ( a samozrejme aj zamyslenie sa nad jej obsahom.....

www.kyrios.org.ua/…/1270-dognalivts…

ak by mal problem pri čítaní tak stručný obsah v češtine je na :

www.farnostslusovice.cz/upozorneni-pred-uphk

Upozornění před UPHKC (Ukrajinskou pravověrnou řeckokatolickou církví)
30. 11. 2010 - Římskokatolická farnost Slušovice

www.farnostslusovice.…More
prajem rúženci nerušené sledovanie tejto website ( a samozrejme aj zamyslenie sa nad jej obsahom.....

www.kyrios.org.ua/…/1270-dognalivts…

ak by mal problem pri čítaní tak stručný obsah v češtine je na :

www.farnostslusovice.cz/upozorneni-pred-uphk

Upozornění před UPHKC (Ukrajinskou pravověrnou řeckokatolickou církví)
30. 11. 2010 - Římskokatolická farnost Slušovice

www.farnostslusovice.cz/upozorneni-pred-uphk

V uplynulé době se vyskytly na území slušovické farnosti iniciativy na založení Ukrajinské pravověrné řeckokatolické církve (UPHKC).

Byli jsme informováni o skutečnosti, že se někteří věřící setkali se žádostí, aby vstoupili do tzv. Ukrajinské pravověrné řeckokatolické církve. Má se tak zajistit potřebný počet podpisů k jejímu zaregistrování na Ministerstvu kultury v České republice.


Sdělujeme, že tato tzv. církev není v jednotě s papežem. Je vedena bývalým knězem olomoucké arcidiecéze Antonínem Dohnalem (v r. 1975 – 1981 působil ve Slušovicích), který se stal baziliánským řeholníkem se jménem Eliáš.

Z řeholní společnosti byl však pro neortodoxní názory a neposlušnost vyloučen. Žije na Ukrajině, kde spolu se skupinou svých stoupenců prohlásili, že přijali biskupské svěcení, v důsledku čehož byli exkomunikováni. Toto svěcení bylo nelegální a jako takové podléhá podle kán. 1459 §1 CCEO závažným církevním trestům.

Jedná se o kněze Eliáše Antonína Dohnala z ČR, Metoděje Richarda Špiříka z ČR, Vasyl'a Markiyana Hityuka z Ukrajiny a Samuela Roberta Oberhausera z Ukrajiny. Dále kněží Vasyl’ Roman Shelepk z Ukrainy a Cyril Jiří Špiřík z ČR.

Skupina členů bývalé delegatury baziliánského řádu v České republice byla v roce 2003 pro nevhodné chování a pro neposlušnost z těchto krajin svými představenými vypovězena a našla útočiště na Ukrajině.

Odtud už delší dobu vedou úporný písemný boj a polemiku skoro proti každému, kdo se jenom nějakým způsobem dotkl jejich vlastních pokřivených představ o tom, co má učit a dělat Církev, anebo zasáhl do toho, co považovali neprávem za své.

Nejednou jsou to nevybíravé invektivy proti papežským úřadům, kardinálům, biskupům a kněžím, čímž škodí jak sobě, tak i celému společenství, protože píšou polopravdy a nepravdy lidem, kteří nevědí vůbec, oč jde, a předkládají jim svou deformovanou verzi skutečnosti. Tím u některých mohou vyvolat nejistotu, pochybnost a zmatek, týkající se skutečného stavu věcí.

Nabízejí laciné a jednoduché recepty na obnovu řeholních řádů, seminářů, celé společnosti. Nekompetentně posuzují církevní poměry a pasují se za jediné znalce a spasitele církve. Místo ducha radosti, pokoje a jednoty vnášejí ducha strachu, podezírání a rozdělení.


Zmást by mohli zejména ty, kteří mají s Církví nějaké dlouhodobější konflikty. Proto je třeba všechny upozorňovat na nesprávnost a záludnost postupů této skupiny.

Jejich jednání hrubě poškozuje církev a její jednotu, proto vyzýváme věřící, aby tyto a podobné aktivity jednoznačně odmítli.

S laskavou otevřeností a v pravdě k nim přistupujme, pokud budou ochotni vést rozhovor. Zatím dávají jenom ultimáta a prohlášení. To je vše. Prosme také za spásu jejích duší, s kterou si tak lehkomyslně zahrávají.

Kdo by tedy podepsal jejich archy, ať si uvědomí, že vstupuje do sekty, čímž může být – podle míry poznání svého činu – v souladu s církevním právem exkomunikován jako schizmatik podle kán. 1364 CIC.

z oficiálních prohlášení ČBK
Růženec
@lubica
To je zajímavé, když tu nejsem, máš plno hovorů, každého ponižuješ a jen se tě na něco zeptám, jsi v nějaké krčmě "na modlitbách"!

Jste banda křiklounů, kteří neumí vést dialog.
Kde máte hnízdo?
V pekle?
Růženec
Největší pitomost, jakou se zde můžete dočíst:

gattolino:Jan Pavel II. pln nedozírné pokory otevřel své srdce Kristu a daroval Krista celému světu.

Že jsem si ani nevšiml! A bylo to v Assisi?

Ve skutečnosti daroval všem démonům světa Kristovy chrámy i s chudáky křesťany!
Pokorně se měl Lolek ke knížeti tohoto světa, to jo!
3 more comments from Růženec
Růženec
ľubica— 28.2.2011 22:50:30:
Jan Pavel II. pln nedozírné pokory otevřel své srdce Kristu a daroval Krista celému světu. To on začal cestu míru, sblížení, porozumění a bratrství mezi národy a vírami, neboť pochopil, že slova pro totéž mohou být různá, a nastolil naději ukončit babylónské zmatení jazyků, tedy falešnou oddělenst srdcí, myslí a duší.Blahořečení Jana Pavla II. se stane další krokem …More
ľubica— 28.2.2011 22:50:30:
Jan Pavel II. pln nedozírné pokory otevřel své srdce Kristu a daroval Krista celému světu. To on začal cestu míru, sblížení, porozumění a bratrství mezi národy a vírami, neboť pochopil, že slova pro totéž mohou být různá, a nastolil naději ukončit babylónské zmatení jazyků, tedy falešnou oddělenst srdcí, myslí a duší.Blahořečení Jana Pavla II. se stane další krokem očisty církve Kristovou láskou a žehnající rukou Pána našeho. Amen.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Tehdy se budovala globální světovláda. Přesně jako dnes. Proto Bůh uvedl na lidi zmatení jazyků, aby se na podobném rouhačství nedomluvili.

Dnešní Babylon zajde stejně, jako ten předchozí.

A všichni nastolovači rouhání skončí v ohnivém jezeře. Bůh jim oplať podle skutků jejich!
Růženec
@marek, to je zamyšlení i pro tebe.
Růženec