vi.news
34

Kẻ tố cáo đã chết của Tổng giám mục là đồng tính luyến ái

John Toves, người đầu tiên buộc tội cựu Tổng giám mục của Guam, Anthony S. Apuron, về tội “lạm dụng” đã chết tại California vào ngày 17 tháng Tư. Toves cung cấp lời chứng cho một tòa án của Vatican …