Ďalšie reakcie na zavádzajúci príspevok Katolíckych novín. + Video: Otec národa a Boží prorok Vdp. …

Ďalšie reakcie na zavádzajúci príspevok Katolíckych novín. + Video: Otec národa a Boží prorok Vdp. M. Kuffa proti zvrátenostiam. V januárovo čísle Katolíckych novín sme mohli nájsť otázku: Viete mi …More
Ďalšie reakcie na zavádzajúci príspevok Katolíckych novín. + Video: Otec národa a Boží prorok Vdp. M. Kuffa proti zvrátenostiam.
V januárovo čísle Katolíckych novín sme mohli nájsť otázku: Viete mi vysvetliť, čo sú to takzvané tridentské sväté omše a za akých podmienok je dovolené ich sláviť? Môže si kňaz sám určiť, v akom obrade bude sláviť svätú omšu?
Odpovedal vdp. V. Nepšinský, odborník na liturgiu (www.katolickenoviny.sk/…/slavenie-triden… alianciazanedelu.sk/archiv/5094), pričom negatívne reakcie na seba nenechali dlho čakať. Vyjadril sa už dogmatický teológ ThLic. Ing. Peter Mášik. Prinášame Vám ďalšie reakcie – prvú od kňaza a ďalšie dve od laikov.
V prvom liste sv. apoštola Jána počúvame jeho žiadosť: „Milujme sa navzájom.“ Prečo tak máme robiť? Sv. Ján vysvetľuje: „Keď nás Boh tak miluje, aj my sme povinní milovať jeden druhého“ (1 Jn 4, 11).
Poriadok je jasný: Boh, ja a blížny
Z lásky, ktorú Boh preukázal nám, keď sa stal človekom a zomrel na kríži totiž jasne vychádza …More
fiat33 likes this.