tr.news
56

Sürpriz Mi? Asi Sapkınlar, Sapkınlıklara Boyun Eğmeyen Katoliklere Zulmediyor

II. İoannes Paulus Enstitüsü'ndeki dört profesör, Papa Francis’in Amoris Laetitia'sını Katolik inancının ışığında okudukları için kovulmuştu . AldoMariaValli.it (9 Ağustos), onları yerlerine geçen …