08:40
Sulika
3712.7K

PŘÍPRAVA NA III.VATIKÁNSKÝ KONCIL?

KTERÝ JAK DOUFÁME OBNOVÍ DESATERO PŘIKÁZÁNÍ V PŮVODNÍM ZNĚNÍ I V PRAXI A CELÉ NEFALŠOVANÉ EVANGELIUM PÁNA JEŽÍŠE KRISTA,a ještě SKROMNÉ PŘÁNI ŽE TAKÉ 3.DVK ROZDĚLÍ TO DĚSNÉ MONSTR…More
KTERÝ JAK DOUFÁME OBNOVÍ DESATERO PŘIKÁZÁNÍ V PŮVODNÍM ZNĚNÍ I V PRAXI
A CELÉ NEFALŠOVANÉ EVANGELIUM PÁNA JEŽÍŠE KRISTA,
a ještě
SKROMNÉ PŘÁNI ŽE TAKÉ 3.DVK ROZDĚLÍ TO DĚSNÉ MONSTRUM NA JEDNOTLIVÉ
PATRIARCHÁTY A BISKUP S DVĚMA HLASY/PAPEŽ/ BUDE V PRAVOSLAVNÉM RUSKU.
zdroj: www.youtube.com/watch
české titulky....
pokrk
Samson1 -vravíš,že veríš T.Akvinskému.Veríš mu aj toto?
Svätý Tomáš Akvinský a svätý Bernard z Clairvaux – nesúhlasili s teologickými dôvodmi náuky o Nepoškvrnenom Počatí.
Ostrik likes this.
Caesar
Domine Deo, len nie zase vatikánský koncil.
Ak má byt nejaký koncil, tak II Tridentský nech je. Vatikánské koncily nedopadli dobre hlavne ta druhovatikánská katastrofa!
Vinyiczky Bence likes this.
alino
Samson1 12:33 Tu píšeš o 100x pravde od sv. T. Akvinského.
Sv. Tomáš Akvinský napsal, že člověk je povinen hledat pravdu, kto tak nečiní staví se proti Bohu! (Summa proti pohanům)
pokrk
pokrk
Toto nie je prvý raz.Mike operuje medenými hadmi a Samson cherubmi.Ja by som len rád videl to miesto kde čítali,že ich treba uctievať.Boh určite nie je proti umeniu,ale:nebudeš sa tomu klaňať,ani tomu slúžiť.
Ostrik
Církev, založená na člověku už dávno propadla peklu. Ježíš to řekl předem a co řekl Ježíš, je pravda. Proto je třeba hledat církev založenou na Bohu, na Kristu. Bůh je ta skála, kterou brány pekelné nepřemohou.
Iz 44:8 :
Nestrachujte se a nebuďte ochromeni! Což ti to odedávna nezvěstuji a neoznamuji? Vy jste mými svědky. Cožpak je Bůh kromě mne? Není jiná skála, o žádné nevím.
Mt 7:24
24„Každý,…More
Církev, založená na člověku už dávno propadla peklu. Ježíš to řekl předem a co řekl Ježíš, je pravda. Proto je třeba hledat církev založenou na Bohu, na Kristu. Bůh je ta skála, kterou brány pekelné nepřemohou.
Iz 44:8 :
Nestrachujte se a nebuďte ochromeni! Což ti to odedávna nezvěstuji a neoznamuji? Vy jste mými svědky. Cožpak je Bůh kromě mne? Není jiná skála, o žádné nevím.
Mt 7:24
24„Každý, kdo slyší tato má slova a činí je, bude tedy podoben muži prozíravému, který postavil svůj dům na skále.

Sulika and one more user like this.
Sulika likes this.
pokrk likes this.
Ostrik
Proč asi Pán Ježíš učedníkům řekl: To čiňte na mou památku?
Bylo to proto, aby si uvědomili, že Bůh chce bydlet v srdcích lidí. Lidé však k přijímání chodí nehodně. Jedí, jako by jedli jakékoliv jiné jídlo. Snědí a už neví, co jedli. Připojili Boha k jitrnicím.
Bůh nechce být uzamčen v tabernákulu. Chce být činný v člověku. Chce, aby člověk, do kterého vstoupil, konal Jeho vůli. Co ale dělá …More
Proč asi Pán Ježíš učedníkům řekl: To čiňte na mou památku?
Bylo to proto, aby si uvědomili, že Bůh chce bydlet v srdcích lidí. Lidé však k přijímání chodí nehodně. Jedí, jako by jedli jakékoliv jiné jídlo. Snědí a už neví, co jedli. Připojili Boha k jitrnicím.
Bůh nechce být uzamčen v tabernákulu. Chce být činný v člověku. Chce, aby člověk, do kterého vstoupil, konal Jeho vůli. Co ale dělá nehodně přijímající? Pozře Pána, odejde do svého domova, pustí si televizi a otevře si pivo. Natláská se jitrnic a libuje si, že má plnou spíž. Plnou spíž a plný břich.
pokrk and one more user like this.
pokrk likes this.
Sulika likes this.
Sulika
Prosím Tě Pane Bože Trojjediný aby ti kteří budou rozhodovat o budoucnosti Tvé církve zde na zemi byli
muži tohoto snažení, aby v tichu modlitby nacházeli Tvou svatou vůli. Amen.

...Starec povedal: "Bdej teda, aby si počas modlitby nebol závislý na žiadnej svojej predstave, ale aby si zotrvával v tichom pokoji. Iba tak Ten, ktorý sa zmilúva nad nevedomými, nejakého bezvýznamného …More
Prosím Tě Pane Bože Trojjediný aby ti kteří budou rozhodovat o budoucnosti Tvé církve zde na zemi byli
muži tohoto snažení, aby v tichu modlitby nacházeli Tvou svatou vůli. Amen.

...Starec povedal: "Bdej teda, aby si počas modlitby nebol závislý na žiadnej svojej predstave, ale aby si zotrvával v tichom pokoji. Iba tak Ten, ktorý sa zmilúva nad nevedomými, nejakého bezvýznamného človeka ako si ty navštívi, a obdaruje najväčším darom- MODLITBOU."
pokrk and one more user like this.
pokrk likes this.
Ostrik likes this.
Ostrik
Tvůj bůh je břicho, pokud možno naplněné k prasknutí. Buď upřímný a pravdomluvný.
Sulika likes this.
Samson1
Můj Bůh je jinak všudepřítomný a může být současně na 1000 místech, zjevit se tisíci lidem na rozličných místech a ukázat svou jasnou tvář Nechápeš vbec Ježíšovu lásku. Raději ho máš zamčeného v tabernákulu a mlč když věcem nerozumíš
Ostrik
Nepiš nesmysly, Samsone. Necituji sám sebe a ty to víš moc dobře. Ale jako hlupák stavíš Akvinského proti Bohu, víš, že Bůh má pravdu a ne Akvinský. Raději však zůstaneš ve lži, abys nemusel Bohu dát místo ve svém srdci. Raději ho máš zamčeného v tabernákulu. Ostudo.
pokrk and one more user like this.
pokrk likes this.
Sulika likes this.
Sulika
a kde když jsi v duchu s antikristem? stále to nechápeš co ti říkám....
Samson1
Ty jsi Ostriku Bůh a mám ti věřit, no to bych dopad Jinak Suliko těch tsíc tváří ti uznávám, ale já mám Boha jednoho ve třech osobách
Ostrik
Samson1 12:33

Klaním se Ti vroucně skrytý Bože náš, jenž tu sebe ve svátosti sebe ukrýváš. Údivem je jata duše, mysl má, když o divu této lásky rozjímám... Tam kde lidské smyly slábnou, všechno víra znamená a 100X budo věřit Tomáši Akvinskému, než jednou Ostrikovi
________________________________________________________________________________________________
Ty si to také oprav, napapaný Budu…More
Samson1 12:33

Klaním se Ti vroucně skrytý Bože náš, jenž tu sebe ve svátosti sebe ukrýváš. Údivem je jata duše, mysl má, když o divu této lásky rozjímám... Tam kde lidské smyly slábnou, všechno víra znamená a 100X budo věřit Tomáši Akvinskému, než jednou Ostrikovi
________________________________________________________________________________________________
Ty si to také oprav, napapaný Budulínku. Komu budeš věřit, člověku Tomášovi Akvinskému nebo Bohu jedinému?
pokrk likes this.
Ostrik
Promluvil Bůh, nikoliv Ostrik.
Sk 7:48-51
48Ale Nejvyšší nebydlí v domech zhotovených lidskýma rukama, jak praví prorok: 49‚Nebe je mým trůnem, země podnoží mých nohou. Jaký dům mi vystavíte, praví Pán, nebo jaké bude místo mého spočinutí? 50Což to všechno neučinila má ruka?‘ 51Vy tvrdošíjní, vy lidé neobřezaného srdce i uší, stále vzdorujete Duchu Svatému; jak vaši otcové, tak i vy!…More
Promluvil Bůh, nikoliv Ostrik.
Sk 7:48-51
48Ale Nejvyšší nebydlí v domech zhotovených lidskýma rukama, jak praví prorok: 49‚Nebe je mým trůnem, země podnoží mých nohou. Jaký dům mi vystavíte, praví Pán, nebo jaké bude místo mého spočinutí? 50Což to všechno neučinila má ruka?‘ 51Vy tvrdošíjní, vy lidé neobřezaného srdce i uší, stále vzdorujete Duchu Svatému; jak vaši otcové, tak i vy!
Sulika likes this.
Sulika
Počkej milovaný bratře Ostriku..zabrzdi. Chrámy byly postaveny k setkávání křesťanů. Myslím, že v tom III:VK, kterého
jak doufám,se také zúčastníš....budete brát ohled na shromáždění...abychom nemokli jak v pondělí v Olomouci při
mši svaté na náměstí.
Ostrik likes this.
Samson1
Klaním se Ti vroucně skrytý Bože náš, jenž tu sebe ve svátosti sebe ukrýváš. Údivem je jata duše, mysl má, když o divu této lásky rozjímám... Tam kde lidské smyly slábnou, všechno víra znamená a 100X budo věřit Tomáši Akvinskému, než jednou Ostrikovi
Ostrik
Sk 7:48-51
48Ale Nejvyšší nebydlí v domech zhotovených lidskýma rukama, jak praví prorok: 49‚Nebe je mým trůnem, země podnoží mých nohou. Jaký dům mi vystavíte, praví Pán, nebo jaké bude místo mého spočinutí? 50Což to všechno neučinila má ruka?‘ 51Vy tvrdošíjní, vy lidé neobřezaného srdce i uší, stále vzdorujete Duchu Svatému; jak vaši otcové, tak i vy!
pokrk likes this.
Ostrik
To je tím, jak do omrzení opakují, že církev je postavená na člověku. Motají dohromady Petrus a petra. Přitom víme, že jediná skála je Bůh.
__________________________________________________________________________________________
Iz 44:8 :

Nestrachujte se a nebuďte ochromeni! Což ti to odedávna nezvěstuji a neoznamuji? Vy jste mými svědky. Cožpak je Bůh kromě mne? Není jiná skála, o žádné neví…More
To je tím, jak do omrzení opakují, že církev je postavená na člověku. Motají dohromady Petrus a petra. Přitom víme, že jediná skála je Bůh.
__________________________________________________________________________________________
Iz 44:8 :

Nestrachujte se a nebuďte ochromeni! Což ti to odedávna nezvěstuji a neoznamuji? Vy jste mými svědky. Cožpak je Bůh kromě mne? Není jiná skála, o žádné nevím.
pokrk and one more user like this.
pokrk likes this.
Sulika likes this.
Sulika
Ano Samsone já opravdu přijímám Tělo a Krev Krista Pána....protože ON to tak řekl...a já to vírou přijímám.
Ovšem u heretiků, kteří zapřeli 1.Boží přikázaní a vyměnili za boha tisíce tváří...tomu tak není. Máte jen placebo
a je to s vám horší než s protestanty....protože si něco namlouváte a nemáte dostatek světla k pochopení
pokrk and one more user like this.
pokrk likes this.
Ostrik likes this.
Ostrik
Bůh bydlí v srdci drahé sestry Suliky.
pokrk and one more user like this.
pokrk likes this.
Sulika likes this.
Samson1
Co cheš učit jiné, protestantský pohane.
Ostrik
V duchu a pravdě se klaní pouze ti, kdo vědí, že:

Sk 17:24 :

Bůh, který učinil svět a všechno, co je v něm, je pánem nebe i země a nebydlí ve svatyních zhotovených rukou
pokrk and one more user like this.
pokrk likes this.
Sulika likes this.
Ostrik
Samson1 12:18

Když se klaním, adoruji svátostného Kista,
________________________________________________________________________________________

Toho neznám, modláři.
Sulika likes this.
Samson1
Když přijímám, přijímám jeho tělo. Klaním se v Duchu a pravdě.
Samson1
Když se klaním, adoruji svátostného Kista, klaním se v Duchu a pravdě. Pohane
Ostrik
Samson1 12:08

Sulika je rebel, který boří oltáře.
_____________________________________________________________________


J 4:23 :

Ale přichází hodina, a již je zde, kdy praví ctitelé se budou klanět Otci v duchu a pravdě; vždyť sám Otec hledá takové ctitele.
___________________________________________________________________________________________


J 4:24 :

Bůh je duch, a ti, kteří se mu …More
Samson1 12:08

Sulika je rebel, který boří oltáře.
_____________________________________________________________________


J 4:23 :

Ale přichází hodina, a již je zde, kdy praví ctitelé se budou klanět Otci v duchu a pravdě; vždyť sám Otec hledá takové ctitele.
___________________________________________________________________________________________


J 4:24 :

Bůh je duch, a ti, kteří se mu klanějí, musí se mu klanět v duchu a pravdě.“
_______________________
Bůh se má uctívat tak, jak to On sám vyžaduje. Totiž v duchu a v pravdě.
pokrk likes this.
Sulika
Prosímtebe Samsone...však já tě nenutím dodržovat Desatero přikázaní co vyšiluješ. O čem to tady mluvíš o oltářích
copak já jsem kompetentní. Já se raduji, že se snad dožiji III. Vat.koncilu, který dá vše do richtiku. A jak? no, aby to
bylo dle Božího řádu, jen ještě se modlit, aby se našli v každé zemi tací co budou hodni se tohoto dění zúčastnit.
pokrk and one more user like this.
pokrk likes this.
Ostrik likes this.
Samson1
Pro ni neplatí: Zuj si opánky, neboť toto místo je svaté. Třeba svátostná přítomnost Krista. Žádné boření nebude
Samson1
Sulika je rebel, který boří oltáře.
One more comment from Samson1
Samson1
Blbost Suliko, podívej se třeba na Eliáše a jeho kapli, když dává videa a zjistíš, že tam má též ikony svatých a navíc, někde pláčí ikony a nebo teče krev. Rozumíš. I první křesťané měli své ikony v katakombách. To doslovné, neberu. Protože třeba i archa úmluvy byla zhotovena na přesný pokyn Boží a byli tam i dvě sochy cherubů. To je asi tak, když chtěl ďábel po Ježíšovi, aby udělal chleba z …More
Blbost Suliko, podívej se třeba na Eliáše a jeho kapli, když dává videa a zjistíš, že tam má též ikony svatých a navíc, někde pláčí ikony a nebo teče krev. Rozumíš. I první křesťané měli své ikony v katakombách. To doslovné, neberu. Protože třeba i archa úmluvy byla zhotovena na přesný pokyn Boží a byli tam i dvě sochy cherubů. To je asi tak, když chtěl ďábel po Ježíšovi, aby udělal chleba z kamení, Ježíš odmítl a na jiném místě s díky Bohu chleby a ryby rozmnožil a zbylo ještě nějaký koš. Nemohu to tvoje akceptovat, jako přehnané, jako fundamentalistické a nesprávné, nebezpečné.

Sulika 11:11
"Pokud odmítnete Evangelium/t.j.i Bohem psaný zákon Desatero v plném znění/, máte svoji krev na svých rukách a budete trpět v pekle, pod tíhou Božího hněvu společně s ostatními ztracenými lidmi a vaše duše nikdy nenajde
pokoj.
"
Sulika
"Pokud odmítnete Evangelium/t.j.i Bohem psaný zákon Desatero v plném znění/, máte svoji krev na svých rukách a budete trpět v pekle, pod tíhou Božího hněvu společně s ostatními ztracenými lidmi a vaše duše nikdy nenajde
pokoj.
"

Už se na ten koncil těším jak dá vše do richtiku, dle Božího řádu!

p.s. Děkuji Admine už to běží....
Ostrik likes this.
Sulika
ADMINE TOTO VIDEO NĚJAKÁ RUKA VYŘADILA Z PROVOZU.....PROSÍM O NÁPRAVU!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NEBO HO VYGUMUJ!!!
2 more comments from Sulika
Sulika
Pochválen buď Ježíš Kristus. Až na věky .Amen!
______________________________________________________________________________________________
"ZMRTVÝCH VSTAL JEŽÍŠ NÁŠ PÁN....ON ŽIJE, ON ŽIJE...ZMRTVÝCH VSTAL JEŽÍŠ NÁŠ PÁN..."
tato nádherná píseň zněla v ponděli velikonoční...na náměstí v Olomouci, při mši svaté...před
sousoším Nejsvětější Trojice...Aleluja
Sulika
Samsone prober se brachu. Jakápak spoluvykupitelka? Si to poslechni.....
Ostrik likes this.
pokrk likes this.
Sulika
Mikenko , Mamku nám nikto nevezme neboj sa !
Boj sa bul a enceklik !
Sulika
Nebojte se Mikenko či Ostriku, naše Mamka bude i potom naše Mamka a bude to stále Panna Maria před i po porodu.
Protože věříme ve Všemohoucího Boha, který má dostatečnou moc aby způsobil nejen početí svou mocí,
ale také povití.

Mikenko, máli někdo něco proti tomu nevěří ve Všemhoucího Boha já věřím a bude mi
moje víru bude připočtena....