vi.news
81

Giám mục cấp tiến từ chối hiệp thông với người Công giáo quỳ (Video)

Giám mục Celestino Aós, Giám Quản Tông Tòa của Santiago de Chile, đã từ chối rước lễ cho một số tín hữu đang quỳ gối trong Thánh lễ Chrism tại Nhà thờ Santiago (18 tháng 4) để nhận bánh thánh. Một …