Posolstvo Svätého Otca na 57. svetový deň modlitieb za duchovné povolania

3. mája 2020 Slová povolania Drahí bratia a sestry! Dňa 4. augusta minulého roku na 160. výročie smrti svätého farára z Arsu som sa rozhodol poslať list kňazom, ktorí svoj život denne obetujú …
Peter(skala)
pp.František vyzýva veriacich sa rozhodnúť pre Božie povolanie ku kňazstvu, celibátu alebo do manželstva:

"To, čo nám často bráni kráčať, rásť, vybrať si cestu, ktorú nám Pán vytýčil, sú prízraky, ktoré rozrušujú naše srdce. Keď sme povolaní zanechať náš bezpečný breh a prijať nový životný stav – ako je manželstvo, služobné kňazstvo, zasvätený život – prvou reakciou je často „prízrak nedôverči…More
pp.František vyzýva veriacich sa rozhodnúť pre Božie povolanie ku kňazstvu, celibátu alebo do manželstva:

"To, čo nám často bráni kráčať, rásť, vybrať si cestu, ktorú nám Pán vytýčil, sú prízraky, ktoré rozrušujú naše srdce. Keď sme povolaní zanechať náš bezpečný breh a prijať nový životný stav – ako je manželstvo, služobné kňazstvo, zasvätený život – prvou reakciou je často „prízrak nedôverčivosti“: to nie je možné, aby toto povolanie bolo pre mňa; skutočne je to správna cesta? Chce Pán toto skutočne odo mňa?
😇 😇😇