buba
321.1K

687. Poselství Ježíše ze dne 23. ledna 2013 v 16:40.

NALÉHAVĚ PROSÍM MÉ NÁSLEDOVNÍKY, ABY LIDEM PŘIPOMÍNALI, JAK JE DŮLEŽITÉ ČÍST BIBLI SVATOU Má drahá, milovaná dcero, jsem spokojen a raduji se z lásky, kterou moji stoupenci ke Mně chovají ve …
dyk
Poselství pro dobu postní
10. dubna 1990
...


...Zem sa rozpadne...
...
www.tlig.org/cs/messages/520/
Amen, amen, pravím vám, Láska se k vám vrací. Můj Návrat už je blízko, proto se modlete o obrácení duší, modlete se, ať se obrátí dříve, než se vrátím. Modlete se horlivě, aby Mé Volání v této pustině dostihlo jejich uši a prolomilo jejich hluchotu. Modlete se k Otci, aby Kalich Jeho …More
Poselství pro dobu postní
10. dubna 1990
...


...Zem sa rozpadne...
...
www.tlig.org/cs/messages/520/
Amen, amen, pravím vám, Láska se k vám vrací. Můj Návrat už je blízko, proto se modlete o obrácení duší, modlete se, ať se obrátí dříve, než se vrátím. Modlete se horlivě, aby Mé Volání v této pustině dostihlo jejich uši a prolomilo jejich hluchotu. Modlete se k Otci, aby Kalich Jeho Spravedlnosti nepřetekl dřív, než se obrátíte.
zaba likes this.
Sú to falošné posolstvá. Nie sú od Boha.
Mates5485 likes this.
Mates5485
írska vizionárka
Ferdo112 likes this.