Anton Čulen
5649

A. Lauček – Slovenčina naša: To, čo nedokázala tisícročná poroba a krutá maďarizácia, sa dosiahlo …

A. Lauček – Slovenčina naša: To, čo nedokázala tisícročná poroba a krutá maďarizácia, sa dosiahlo za niekoľko rokov existencie samostatnej Slovenskej republiky. Hanba nám všetkým, že sme dopustili …More
A. Lauček – Slovenčina naša: To, čo nedokázala tisícročná poroba a krutá maďarizácia, sa dosiahlo za niekoľko rokov existencie samostatnej Slovenskej republiky.
Hanba nám všetkým, že sme dopustili tento stav!

V jazykových testoch na našich stredných školách dosiahli ich účastníci najlepšie znalosti z angličtiny, na druhom mieste sa umiestnila nemčina a katastrofálne dopadla slovenčina.
Študenti majú tri hodiny týždenne slovenčinu a šesť hodín angličtinu. Rodný jazyk sme pomyselne šmarili do kúta, silnejú tlaky na to, aby jeho znalosť nebola rozhodujúca pri nástupe na vysokú školu, do zamestnania. Tendencie zjednodušovať ho, sprimitívňovať a zamorovať nadužívaním vulgarizmov sa propagujú hlavne cez masmédiá. „Odborníci“ stále viac uvažujú nad tým, aby slovenčina ako predmet vypadla spomedzi maturitných predmetov, aby sa pre ďalšie vzdelávanie a používanie v praxi ukázala ako zbytočná. Čiže „ta pohoď túto handru, odev vetchú, do ktorej hriech je haliť pomysly!“
Treba sa údajne naučiť …More
charisma
Kegyetlen magyarosodás? Vesd össze a Magyarorzágon élő szlovákok helyzetével.
"Viseljétek el egymást szeretettel" (Ef 4,2)
warez
smutné
ekans