vi.news
34

Lửa tại Pháp: Mỗi ngày có ba nhà thờ bị tấn công - Macron đã lờ người Công giáo

Tổng giám mục Paris Michel Aupetit, 68 tuổi, nói với SudRadio.fr (ngày 17 tháng 4, bản thu bên dưới) rằng có ba cuộc tấn công hàng ngày chống lại các nhà thờ ở Pháp. Riêng trong năm 2018 đã có 875 …