Jolinar
4609

Okpieni przez żydów masoni. Św. Maksymilian Maria Kolbe

Św. Maksymilian Maria Kolbe - pisze: "Rycerz Niepokalanej" 5 (1926) 2-7. Okpieni przez żydów masoni. Dzienniki rozniosły w pierwszych dniach sierpnia następującą wiadomość: "W Bukareszcie odbył się …
Nemo potest duobus dominis servire !
"Masonów będziemy tracili w taki sposób, że nikt, prócz braci, nie będzie się mógł domyśleć, nawet same ofiary:

wszystkie one umierają w chwili, kiedy zachodzi potrzeba tego, na pozór wskutek chorób normalnych.

Wiedząc o tym, nawet bracia nie ośmielą się protestować.

Stosując środki podobne, wyrwaliśmy z masonerii wszelki zarodek protestu przeciwko zarządzeniom naszym.


Głosząc gojom liberaliz…More
"Masonów będziemy tracili w taki sposób, że nikt, prócz braci, nie będzie się mógł domyśleć, nawet same ofiary:

wszystkie one umierają w chwili, kiedy zachodzi potrzeba tego, na pozór wskutek chorób normalnych.

Wiedząc o tym, nawet bracia nie ośmielą się protestować.

Stosując środki podobne, wyrwaliśmy z masonerii wszelki zarodek protestu przeciwko zarządzeniom naszym.


Głosząc gojom liberalizm jednocześnie trzymamy naród nasz i agentów w ryzach bezwzględnego posłuszeństwa".
Nemo potest duobus dominis servire !
Okpieni przez żydów masoni. Św. Maksymilian Maria Kolbe

"Masonów będziemy tracili w taki sposób, że nikt, prócz braci, nie będzie się mógł domyśleć, nawet same ofiary:

wszystkie one umierają w chwili, kiedy zachodzi potrzeba tego, na pozór wskutek chorób normalnych.

Wiedząc o tym, nawet bracia nie ośmielą się protestować.

Stosując środki podobne, wyrwaliśmy z masonerii wszelki zarodek protest…
More
Okpieni przez żydów masoni. Św. Maksymilian Maria Kolbe

"Masonów będziemy tracili w taki sposób, że nikt, prócz braci, nie będzie się mógł domyśleć, nawet same ofiary:

wszystkie one umierają w chwili, kiedy zachodzi potrzeba tego, na pozór wskutek chorób normalnych.

Wiedząc o tym, nawet bracia nie ośmielą się protestować.

Stosując środki podobne, wyrwaliśmy z masonerii wszelki zarodek protestu przeciwko zarządzeniom naszym.


Głosząc gojom liberalizm jednocześnie trzymamy naród nasz i agentów w ryzach bezwzględnego posłuszeństwa".
1 more comments from Nemo potest duobus dominis servire !
Nemo potest duobus dominis servire !
"Masonów będziemy tracili w taki sposób, że nikt, prócz braci, nie będzie się mógł domyśleć, nawet same ofiary:

wszystkie one umierają w chwili, kiedy zachodzi potrzeba tego, na pozór wskutek chorób normalnych.

Wiedząc o tym, nawet bracia nie ośmielą się protestować.

Stosując środki podobne, wyrwaliśmy z masonerii wszelki zarodek protestu przeciwko zarządzeniom naszym.


Głosząc gojom liberaliz…More
"Masonów będziemy tracili w taki sposób, że nikt, prócz braci, nie będzie się mógł domyśleć, nawet same ofiary:

wszystkie one umierają w chwili, kiedy zachodzi potrzeba tego, na pozór wskutek chorób normalnych.

Wiedząc o tym, nawet bracia nie ośmielą się protestować.

Stosując środki podobne, wyrwaliśmy z masonerii wszelki zarodek protestu przeciwko zarządzeniom naszym.


Głosząc gojom liberalizm jednocześnie trzymamy naród nasz i agentów w ryzach bezwzględnego posłuszeństwa".
Króluj nam Chryste !
"Masonów będziemy tracili w taki sposób, że nikt, prócz braci, nie będzie się mógł domyśleć, nawet same ofiary:

wszystkie one umierają w chwili, kiedy zachodzi potrzeba tego, na pozór wskutek chorób normalnych.

Wiedząc o tym, nawet bracia nie ośmielą się protestować.

Stosując środki podobne, wyrwaliśmy z masonerii wszelki zarodek protestu przeciwko zarządzeniom naszym.


Głosząc gojom liberaliz…More
"Masonów będziemy tracili w taki sposób, że nikt, prócz braci, nie będzie się mógł domyśleć, nawet same ofiary:

wszystkie one umierają w chwili, kiedy zachodzi potrzeba tego, na pozór wskutek chorób normalnych.

Wiedząc o tym, nawet bracia nie ośmielą się protestować.

Stosując środki podobne, wyrwaliśmy z masonerii wszelki zarodek protestu przeciwko zarządzeniom naszym.


Głosząc gojom liberalizm jednocześnie trzymamy naród nasz i agentów w ryzach bezwzględnego posłuszeństwa".