vi.news
46

Cựu Giám đốc Ngân hàng Vatican: Đây là Lý do cho sự nóng lên toàn cầu

Gần như không được công chúng chú ý, Ettore Gotti Tedeschi, 74 tuổi, đã tiết lộ lý do của sự nóng lên toàn cầu trong cuốn sách phỏng vấn của mình Un mestiere del diavolo ("một tạo nghệ của quỷ"). …