vi.news
67

Schneider: Giáo hoàng dị giáo giống như một người cha ngược đãi hoặc một bạo chúa vô thần

Giám mục Kazakhstan, Athanasius Schneider, đã ngầm so sánh Giáo hoàng Francis và các thứ dị giáo của ông với một người cha ngược đãi hoặc một bạo chúa cộng sản. Trong một bài luận dài 11 trang về …