Komu vadí pamätná tabuľa MK SR na stene BIBIANY pripomínajúca DEPORTÁCIE SLOVENSKÝCH DETÍ Z …

Komu vadí pamätná tabuľa MK SR na stene BIBIANY pripomínajúca DEPORTÁCIE SLOVENSKÝCH DETÍ Z NITRIANSKEJ A TRENČIANSKEJ ŽUPY NA MAĎARSKÉ ÚZEMIE UHORSKA? Z listu čitateľa: Naši južní sused…More
Komu vadí pamätná tabuľa MK SR na stene BIBIANY pripomínajúca DEPORTÁCIE SLOVENSKÝCH DETÍ Z NITRIANSKEJ A TRENČIANSKEJ ŽUPY NA MAĎARSKÉ ÚZEMIE UHORSKA?
Z listu čitateľa: Naši južní susedia diplomatickou cestou požiadali o odstránenie alebo zmenu textu o násilnej deportácii slovenských detí na konci a prelome 19. a 20. storočia na Dolnú zem, t. j. do vtedajšieho Maďarska, lebo
to vraj uráža Maďarov.
Nuž: Keby sa Maďari poriadne začervenali za to, čo vtedy robili, bolo by to primeranejšie ako tento diplomatický protest.
Naše Ministerstvo kultúry požiadalo o stanovisko nášho Historického ústavu SAV o stanovisko a odtiaľto – nič iné sme pri terajšom vedení tohto ústavu nemohli očakávať – malo prísť stanovisko, že Maďari majú pravdu!
Našťastie, MK SR sa s týmto neuspokojilo. Pretože očividne nemá priamy
prístup k dokumentom tohto druhu, zháňa vraj príslušné materiály.
Preto upozorňujeme na nasledujúce: Pán Ján Vrtielka z Austrálie (Adelaide) v texte Osudy slovenských detí (…More