TYLKO JEZUS CHRYSTUS KRÓL PANEM, TERAZ I NA WIEKI !

Kartka z dokumentu Piusa VI (dedykowana "międzywyznaniowcom" i "antyintegrystom") "MYŚL KATOLICKA" –––––––– Dokument, o którym mowa, pochodzi z 1784 r.; mimo to jednak aktualny jest tak, jak …
Celem tego dokumentu jest potępienie świstka pt. Wyznanie wiary wszystkich religii, dedykowane zdrowemu rozumowi.

Świstek ów głosił, że nie należy zabiegać o "zdrową doktrynę", lecz o "poprawną akcję": "nigdzie bowiem (prócz Kościoła Katolickiego) nie nakazują i nie mogą nakazywać dobrze myśleć, ale tylko dobrze czynić".
One more comment from Nemo potest duobus dominis servire !
Lech42 and one more user like this.
Lech42 likes this.
olek19801 likes this.
św. Augustyn:

"Ani w zamęcie pogaństwa,

ani w poprawkach heretyckich,

ani w bezwładzie odszczepieńców,

ani w zaślepieniu żydowskim

nie należy szukać religii:

lecz u tych jedynie, którzy noszą miano chrześcijan katolickich, czyli prawowiernych, tj. strzegą integralności wiary i idą prostą drogą".
olek19801 likes this.