49:28
askrab
431

11.radijska emisija Putovi na radio Marija

POUZDAVATI SE U KRV KRISTA JAGANJCA DAJE NADU KOJOJ NEMA KRAJA! poti.rkc.si Mir i dobro !More
POUZDAVATI SE U KRV KRISTA JAGANJCA DAJE NADU KOJOJ NEMA KRAJA!
poti.rkc.si
Mir i dobro !