fil.news
32

Mga Bagong Rebelasyon ni Viganò: Si Francis at ang Kanyang mga Homoseksuwal na Kaibigan ay Nagsis…

Ang homoseksuwal na Chilean na si Juan Carlos Cruz ay sinabi sa NyTimes.com (Agosto 28) na sinabi sa kanya ni Francis na ang whistle-blower na si Arsobispo Viganò ay "halos isabotahe" ang kanyang …