Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego - Kim jest Duch Święty, objawiony przez Jezusa Chrystus…

47. Kim jest Duch Święty, objawiony przez Jezusa Chrystusa? Jest trzecią Osobą Trójcy Świętej. Jest Bogiem, jednym i równym Ojcu i Synowi. Duch Święty pochodzi od Ojca (por. J 15,26), jako pierwszego…
Radek33 likes this.