Boží slovo na den 9.5. A.D. 2019

Slova svatého evangelia podle Jana. Ježíš řekl zástupům: „Nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho nepřitáhne Otec, který mě poslal; a já ho vzkřísím v poslední den. Stojí psáno v Prorocích: `Všichni …
Milý Samsone1, víš proč Tě oslovuji? :) Protože jsi dnes/včera napsal něco důležitého. A schválně jestli víš co a proč jsi to uvedl? Říkal jsem si, má to chlap zapotřebí takto jednat, má k tomu důvod? Co ho k tomu vedlo? Zkus o tom přemýšlet a rád si přečtu zase něco. Dnes vstávám ale brzo ráno za kuropění a mám PHD, takže zase večer.... ;)
Samson1
Noe byl spravedlivý, když mu Bůh poručil stavět archu, že bude potopa tak ti, co se mu smáli a měli za blázna se utopili. Potom apoštol Petr píše, že Kristus když byl v hrobě právě těmto v podsvětí tři dny kázal evangelium. (středověký)
apredsasatoci likes this.
Len na upresnenie: Kristus pri zostúpení do najhlbších končín zeme- šeolu evanjelium nekázal v tom zmysle ,že by ich tam bol vyučoval.
Len slávnostne ,s celým sprievodom anjelov oznámil,že už je zaplatené a sú z tohto žalára nádeje vyslobodení ,lebo svojou vykupiteľskou smrťou im otvoril nebo.
Zedad to jo! a preto sa 8 zachranolo v arche a ostatni sa utopili. stale to tvrdim. SEBEKLAM JAK TRAM!
Zedad
@apredsasatoci No a ti co se utopili neměli poznání, že Hospodin je jeden? Hmmmm, umírali a nevěděli nic o zavržení? Jak to je?
nestastna SLOBODNA VOLA. clovek sa rozhoduje ako sa rozhoduje. a potom je vysledok aky je.
Zedad
@apredsasatoci ano, ale nikomu z lidí se nestane, že by Hospodina nepoznal a nevěděl, že je jeden Bůh. Pro hříchy které neolitují půjdou do pekla.
@Zedad ako mozes poznast niekoho o koho sa nezaujimas?!
Zedad
@apredsasatoci mysliš Hospodina? No to je psáno. Jednomu to bude ke spáse a druhému k zatracení.
Rapture likes this.
Zedad
Všichni budou vyučeni od Boha
Zedad likes this.
only for @Bohumila Sebeklam je nejhorším ze všech svodů, protože ze všech oklamaných lidí si právě lidé v sebeklamu jen velmi těžko uvědomí tento klam a svod. Když je člověk oklamán jiným, tak je sveden proti své vůli. Bojuje proti nepříteli a je jen dočasně jeho obětí a protože očekává, že ho nepřítel chce zneužít, tak je bdělý a podezřívavý vůči podvodu nebo klamu. Za takových okolností je …More
only for @Bohumila Sebeklam je nejhorším ze všech svodů, protože ze všech oklamaných lidí si právě lidé v sebeklamu jen velmi těžko uvědomí tento klam a svod. Když je člověk oklamán jiným, tak je sveden proti své vůli. Bojuje proti nepříteli a je jen dočasně jeho obětí a protože očekává, že ho nepřítel chce zneužít, tak je bdělý a podezřívavý vůči podvodu nebo klamu. Za takových okolností je možné být oklamán jen na krátký čas a protože oběť odolává, může se vyprostit včas z pasti a uprchnout.
S člověkem v sebeklamu je to ovšem úplně jinak. On si je svým vlastním nepřítelem a pracuje na tom, aby sám sebe svedl a oklamal. Chce uvěřit lži a psychologicky se tomu poddává. Neodporuje svodu, ale právě naopak ho podporuje a spolupracuje s ním proti sobě. Neexistuje žádný boj, protože oběť se vzdá ještě před zahájením boje. Takovému člověku svod vyhovuje a podle vlastních žádostí je v klamu.
Ladislav Bajza likes this.
only for @Bohumila Mužeš jako člověk působit pokoj? Pravdou zůstává, že dát mužeš jen to, co máš. Když nemáš vodu, nemužeš dát napít. Když doma nemáš žádné potraviny, nemužeš pohostit. Dříve než někoho pozveš na hostinu, musíš se na to připravit. Nakoupit jídlo a pití, uklidit a připravit příjemné prostředí. Podobně je to i s pokojem. Mužeš ho působit jen tehdy, když ho maš. .... a preto si …More
only for @Bohumila Mužeš jako člověk působit pokoj? Pravdou zůstává, že dát mužeš jen to, co máš. Když nemáš vodu, nemužeš dát napít. Když doma nemáš žádné potraviny, nemužeš pohostit. Dříve než někoho pozveš na hostinu, musíš se na to připravit. Nakoupit jídlo a pití, uklidit a připravit příjemné prostředí. Podobně je to i s pokojem. Mužeš ho působit jen tehdy, když ho maš. .... a preto si najprv uklid doma, ty carodejnica!
Ešte je tu jedna možnosť urobiť to tak ako protestanti,ktorí si pokoj cenia viac ako Bohom zjavenú pravdu a svoje rozdielne ,navzájom si odporujúce výklady si tolerujú.Preto je medzi ich "cirkvami" pokoj. Je to ale falošný pokoj ,nie Pánov.
Zedad
Velebte, národy, našeho Boha
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/05velikonoce/03_04.htm

1. čtení:
Čtení ze Skutků apoštolů.
Anděl Páně promluvil k Filipovi: „Vstaň a jdi na jih na cestu, která směřuje z Jeruzaléma dolů do Gazy a vede pustinou.“ On vstal a šel. Právě tehdy přišel do Jeruzaléma jeden Etiopan, komoří a hodnostář u etiopské královny-kandaky, vrchní správce jejího celého pokladu, aby se zúčastnil …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/05velikonoce/03_04.htm

1. čtení:
Čtení ze Skutků apoštolů.
Anděl Páně promluvil k Filipovi: „Vstaň a jdi na jih na cestu, která směřuje z Jeruzaléma dolů do Gazy a vede pustinou.“ On vstal a šel. Právě tehdy přišel do Jeruzaléma jeden Etiopan, komoří a hodnostář u etiopské královny-kandaky, vrchní správce jejího celého pokladu, aby se zúčastnil bohoslužebných slavností. Když se vracel na svém voze, četl proroka Izaiáše. Tu řekl Duch Filipovi: „Běž a připoj se k tomu vozu!“ Filip tedy přiběhl a slyšel, že čte proroka Izaiáše. Řekl mu: „A rozumíš tomu, co čteš?“ On odpověděl: „Jak bych mohl, když mi to nikdo nevyloží.“ A požádal Filipa, aby nastoupil a sedl si s ním. To místo z Písma, které právě četl, znělo: `Jako ovce, když ji vedou na porážku, jak beránek je bez hlesu před tím, kdo ho stříhá, tak ani on neotevřel ústa. Pro jeho ponížení byl zrušen nad ním soud. Kdo pochopí jeho vrstevníky? Neboť bude vzat ze země jeho život.' Komoří se Filipa zeptal: „Prosím tě, o kom to prorok mluví? O sobě, či o někom jiném?“ Filip se tedy ujal slova a zvěstoval mu radostnou zvěst o Ježíšovi, a vycházel přitom od onoho místa z Písma. Jak tak jeli cestou, přišli k jakési vodě. „Podívej se - tady je voda!“ zvolal komoří. „Co brání, abych nebyl pokřtěn?“ A poručil, aby se vůz zastavil. Pak oba, Filip i komoří, sestoupili do vody a (Filip) ho pokřtil. A když vystoupili z vody, Duch Páně uchvátil Filipa, takže ho už komoří nespatřil. Jel tedy dále svou cestou a radoval se. Filip se pak objevil v Azotu. Procházel krajem a všude v městech hlásal radostnou zvěst, až došel do Césareje.
Sk 8,26-40

Žalm:
Jásejte Bohu, všechny země!
Nebo: Aleluja.

Velebte, národy, našeho Boha
a rozhlašujte jeho chválu!
On dal život naší duši,
nedopustil, aby klopýtaly naše nohy.

Pojďte, slyšte, všichni bohabojní,
chci vyprávět, co prokázal Bůh mé duši.
Svými ústy jsem k němu volal,
velebil jsem ho svým jazykem.

Bůh buď veleben,
že neodmítl mou prosbu,
že mi neodňal svou lásku.
Zl 66

Evangelium: Jan 6,44-51

Církevní kalendář:
sv. Hermus
Svatý Pavel se o něm zmiňuje v listu Římanům.(Ř 16,14) Hermas je zřejmým autorem stále uznávané knihy "Pastor" neboli Pastýř, s věroučným, pastoračním a asketickým obsahem. Pojednává v ní o víře, o Církvi, o křesťanských ctnostech. Co psal, o tom dříve rozjímal a psal proto, aby o psaném bylo rozjímáno a bylo to přijato do života.
Považujme Hermasův svátek za výzvu k zamyšlení se nad křesťanskými ctnostmi, které mají sílu změnit svět, kdybychom je vlastnili my, "křesťané".
Jistě mezi ně patří pokora, smířlivost, statečné vyznávání víry, důvěra v Boha.
www.catholica.cz
Zedad likes this.