Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations

PROROCKÝ HLAS SE NAPLNIL,PLNÍ I BEZEZBYTKU NAPLNÍ

Žije arcibiskup Viganó vo Švajčiarsku?
Schizma už existuje: dve viery v jednej cirkvi
Až bude mít některý odvahu hodnou Kristových učedníků
a bude vyslovovat "v jednotě víry s papežem Mária Vigano"-
potom to bude mše svatá, s platným sv. přijímáním.
Zatím jste spojeni tělem antikrista - satana-
Schizma už existuje: dve viery v jednej cirkvi
Dvě víry v jedné církvi?
To je lež. Všichni jsou v této rádoby církvi
spojeni při každém v pravdě satanském
obřadu spojeni slovy, které jejich farář za
všechny přítomné odříkává:
"V jednotě víry s papežem Františkem"
3 more comments from Theodorá-Máriá
Theodorá-Máriá
Ať tvé srdce nezávidí hříšníkům,ale ať
horlí pro bázeń před Hospodinem po
všechny dny.

Však to budoucnosz ukáže !
Tvá nadéje nebude zmařena.
Př 23
Petro, v elmi se mýlíte. Popíráte Bulu papeže Pavla IV , a Gal 1,7-9

Od roku 2011 kdy JPII byl postaven jako heretik k uctívání,B16stkou
/čímž na sebe také stáhl anathemu/,
žádné platné proměnění není v řkc. Nemluvě o výtržnostech pana
Františka.To co píšete dosvědčuje její nepravost.Reverend Halík je
odpadlý kněz od pravoslaví, na něho nemůžete dá
t.

Petro ,buď zde platí vaše vidoucí, nebo Boží…More
Petro, v elmi se mýlíte. Popíráte Bulu papeže Pavla IV , a Gal 1,7-9

Od roku 2011 kdy JPII byl postaven jako heretik k uctívání,B16stkou
/čímž na sebe také stáhl anathemu/,
žádné platné proměnění není v řkc. Nemluvě o výtržnostech pana
Františka.To co píšete dosvědčuje její nepravost.Reverend Halík je
odpadlý kněz od pravoslaví, na něho nemůžete dá
t.

Petro ,buď zde platí vaše vidoucí, nebo Boží Slovo./vraťe se ke
zdravému rozumu, není vám cizí a k Božímu Slovu/ 🤗

Joske
před 7 hodinami
Démon Pachamama oslavovaný v Limskej katedrále
V křesťanské katedrále se zpěvem uctívá pohanský démon. Je to svědectví o tom, že zodpovědný kněz nevěří v křesťanského Boha. Tento kněz následuje falešného papeže Františka, který stojí v řadě falešných papežů, otvírajících dveře, aby mohl vejít Satan se svými padlými anděly. Das Arbeitsdokument der Amazonas-Synode hört auf Geister vom Amazonas
Vyjděte z jejich společnosti a oddělte se, praví Pán!
"Nespřahejte se už s nevěřícími! Jaká účast spravedlnosti s nepravostí? Jaké společenství světla se tmou? Jaká shoda Krista s Beliálem? Nebo jaký podíl věřícímu s nevěřícím? Jaké spojení chrámu Božímu s modlami? Vy jste přece chrám živého Boha! Bůh totiž řekl: 'Budu přebývat a chodit mezi nimi, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem.'Proto 'vyjděte z jejich společnosti a oddělte se, 'praví Pán, 'a nedotýkejte se ničeho nečistého! Potom vás přijmu za svoje: budu vaším otcem a vy budete mými syny a mými dcerami, praví všemohoucí Pán'."
Pro všechny z vás, kteří se chcete vyjít z jejich společnosti a oddělit se. Nepřehlédněte, co nám říká Bůh skrze svatého apoštola Pavla. "Potom vás přijmu za svoje: budu vaším otcem a vy budete mými syny a mými dcerami, praví všemohoucí Pán'." Říká: "Potom vás přijmu"! Tedy až vyjdete z jejich společenství a oddělíte se! Bůh nebude vaším Otcem, pokud zůstanete v jednotě s čaroději a jejich démony.

PetraB
před 7 hodinami
VAROVANIE: O údajných zjaveniach tzv. írskej vizionárky | vKONTEXTE 5

IRSKÁ PROROCTVÍ JSOU JISTĚŽE PRAVÁ, NENÍ V NICH ANI JEDINÝ ROZPOR (!), A TO MBM NENÍ THEOLOG A NIKDY THEOLOGII NESTUDOVALA! JESTLIŽE JE PROROCTVÍ, KTERÉ NÁS NABÁDÁ KE KAŽDODENNÍ MŠI SVATÉ, KAŽDOTÝDENNÍ ZPOVĚDI, KAŽDODENNÍ MODLITBĚ RŮŽENCE APOD. CO MYSLÍTE, OD KOHO JE, KDYŽ JSOU JEN DVĚ CESTY - BŮH NEBO SATAN? ODPOVĚĎ JE PŘECE TAK SNADNÁ... :-)

Petro, což nechápete, že učastí na aktivitách ke keterým vás vybízi -kde jste ve spojení
se satanisty- zvětšuje se tma vás všech, jste v prokletí. 🥴
Pavol IV
A ak to nebude ani MARIA VIGANO bude to napr. METODEJ?????