vi.news
24

Không có gì ngạc nhiên: Tạp chí Công giáo Tự do đã quảng bá ấu dâm vào năm 1984

Vào ngày 9 tháng 8 năm 1984, tuần báo Công giáo Bỉ Kerk & Leven (Church & Life) đã chạy một quảng cáo quảng bá ấu dâm, tạp chí La Nef đưa tin vào ngày 27 tháng 6. Quảng cáo tuyên truyền "một cuộc …