vi.news
39

Hiệu ứng Francis: Khoa Công giáo trình bày tội gian dâm đồng tính như là "Tình yêu"

Cha Ernesto Fumagalli hiện đang giảng dạy một khóa học về "Tình yêu đồng tính và Đức tin Kitô giáo" tại Khoa Thần học Bắc Ý ở Milan. Trong bài thuyết trình của khóa học, Fumagalli thừa nhận rằng ông …