František v ohrožení zasvětí Rusko Panně Marii

Zaspekuluji: Papež František provede nějak donucen, neboť je zednářským komunistou – stoupencem teologie (komunistického) osvobození, zasvěcení Ruska Panně Marii. František je v bludu zatvrzelým, …
dalila
V jednom exorcizme sa satan vyjadril, že zasvätenie od JPll mu prekazilo všetky plány.
acer
DO ROKA A ...?
23/2 2019 zemřel Bořivoj Srba, zakladatel divadla Husa na provázku /ve 62 letech/
28/2 2019 zemřel Jiří Pecha, dlouhodobý herec z divadla Husa na provázku /v 74 letech/
Zedad
Libor Halík tu hlásá o Bohu, který je v Nejsvětější Trojici jeden - Otec, Syn a Duch svatý
Zedad
@Bohumila nastuduj si, co Martin Luther opomenul o Hospodinu hlásat.
Zedad
@apredsasatoci platnost svátostí člověk nezruší.
odkedy je slobodomurar svaty?
V promluvě 24. 2. 2019 pronesl srdcervoucí fráze: „Duchovní, který je vybrán Bohem, aby vedl duše ke spáse... stává se nástrojem satana.“
zasvatenie od bergoglia predsa nemoze byt platne.
Zedad
Libor Halík tu nehlásá věroučné zmatky o Bohu.
aj libor halik sa musi drzat Slov Pana Jezisa, ci?
amarillo and one more user like this.
amarillo likes this.
OAMDG1 likes this.
TULÁK
Tak jsem dnes četla, že v Německu uvažují uvést do úřadu ženy jáhenky.Marně hledám, co na to ve Vatikánu.Nenašla jsem nic.Jen takové zamyšlení jako z jiné planety.O všem a o ničem.To je dozor tedy.
alino
rehek — 16.4.2013 13:32:05:
Poukazovat na těžké nedostatky a veřejný hřích není zpytování svědomí, ale upozornění hříšníka, že je na nesprávné cestě. Tak to učí křesťany Ježíš Kristus a žádný Chalík Džibrán prorok Monk nebo prorokyně Jovana nejsou nad Něho.

Tož dneska sa už leje čistá voda.
Dúfam že nebude skalená.
Jovana
Viléme - kněžství je svátost. Svátost je viditelné znamení neviditelné milosti Krista. Zpytovat máme své svědomí a ne svědomí jiných.
Samson1
Co se týče podnikání,zbožnosti, tak v nedaleké době, než tu přišli někteří s myšlenkou společného a ostatní se museli podřídit, tu fungovalo v celé zemi soukromé zemědělství na kterém byla každá rodina závislá. Lidé se modlili a kostely byly plné. Modlili se o požehnání, dobrou úrodu, o počasí, kamióny nelítaly s potravinami a vodou přes celou Evropu, protože se dalo napít i z potoka. Holt něco …More
Co se týče podnikání,zbožnosti, tak v nedaleké době, než tu přišli někteří s myšlenkou společného a ostatní se museli podřídit, tu fungovalo v celé zemi soukromé zemědělství na kterém byla každá rodina závislá. Lidé se modlili a kostely byly plné. Modlili se o požehnání, dobrou úrodu, o počasí, kamióny nelítaly s potravinami a vodou přes celou Evropu, protože se dalo napít i z potoka. Holt něco se na světě pokazilo a to jak v oblasti hmotné, tak i duchovní a víme, kde je zdroj toho, co kazí. ČLOVĚK NA NĚČEM ZÁVISLÝ JE OVLADATELNÝ. Tedy se musí vzít v potaz, co se vše skazilo Zemi. Za čím se člověk žene, co je modloslužba. Dovede si představit, kdyby se dnes každém paneláku dovedli lidé sejít někde ve společné modlitbě, kde jsou dva a nebo tři v Mém Jménu, já jsem uprostřed nich? V tom smyslu by měl být Pán uprostřed diskuzí, ikdyž je to jen elektronicky, virtuálně, skutečně ve jménu Otce, Syna a Ducha svatého. Možná, že by ny nás požehnání padalo jak déšť. Jinak řečeno: Celý den s Bohem, jak v práci, tak i zábavě, ve chvílích šedých a omilostněných, v domovech i v chrámech. Ve společenství liturgie a společenství modlitby. Myslím si, že by od nás ďábel musel utéci, jak je psáno, odpírejte mu a uteče od vás. Křesťané jsou v menšině, chodí o berlích a spíš by se měli podpírat. Ty berle jsou v úvozovkách. Nebudete -li jako děti, nevejdete do Božího království. Tak nevím, jesltli máme růst a nebo se menšit. Pavel to řekl jednoznačně. On musí růst a já se mnešit. Potom je něco o pýše a povyšování, sednou si dozadu a možná Pán postaví na čestné místo. To vše je věcí pokory. Trochu zavzpomínám na doby minulé. Lidé se scházeli třeba na draní peří a to bylo vždy prostoupeno živou zábavou, zpěvem krásných lidových písní, když lidé tančili, tak neházeli hlavama jak osli. Na věci to byla doba chudší, ale duchovně bohatá. To se nevrátí, ale Bůh může stavět i dnešní dobu, ale člověk musí seřadit hodnoty, odmítnout zlo ve všech podobách.Jo modli se a pracuj je základ.
aobubo
Nestavěj se na odpor a nikdy nevypusť z úst zbytečné slovo.
sv.Jan od Kříže

Už biblický myslitel Ježíš Sirach si uvědomoval katastrofální účinky,jakými působí zlé užívání jazyka na svatost Božího příbytku,kterým jsme my sami.Proto napsal: " Lepší je klopýtnout na zemi než jazykem "(Sir 20,18).Poznamenává,že člověk,který dokáže držet svůj jazyk na uzdě,se vůbec nemusí stahovat ze světa a z jeho …More
Nestavěj se na odpor a nikdy nevypusť z úst zbytečné slovo.
sv.Jan od Kříže

Už biblický myslitel Ježíš Sirach si uvědomoval katastrofální účinky,jakými působí zlé užívání jazyka na svatost Božího příbytku,kterým jsme my sami.Proto napsal: " Lepší je klopýtnout na zemi než jazykem "(Sir 20,18).Poznamenává,že člověk,který dokáže držet svůj jazyk na uzdě,se vůbec nemusí stahovat ze světa a z jeho událostí,ale že se stává skutečně sám sebou,získává si vážnost a uznání,umí se správně orientovat ve složitých situacích a jeho mlčení nevyplývá z nevědomosti,nýbrž z moudrosti.Naopak tlachal bude neustále zakopávat o hříchy své mnohomluvnosti,bude odpuzovat a nedokáže kolem sebe vytvořit prostředí přátelství a důvěry.Slova vynášejí na denní světlo pravdy ukrývané v našem srdci,proto se skutečná hodnota člověka poměřuje právě tím,co dotyčný říká a jakým způsobem to říká.Pán Ježíš jasně poukazuje na tuto souvislost mezi srdcem,slovy a činy člověka a varuje nás: " Ale říkám vám:I z každého neužitečného slova,které lidé pronesou,musí v soudný den vydat účty,protože podle svých slov budeš prohlášen za spravedlivého a podle svých slov budeš odsouzen " (Mat 12,36-37)
aobubo
Faktem je,že klidné odpovědi na zdejším webu se člověku co se upřimě ptá nedostane.Tak trochu běžná praxe těch co rádi vykřikují kdejaké vlastní spekulace.Buď se mlčí a nebo spousta výmluv podané jako výtka neschopnosti si cosi někde dohledat.Ale vzhledem k tomu,jak kdo šíří vlastní teorie či vlastní výklad zbožnosti,by se dalo očekávat vstřícnější a rozhodně vřelou ochotu dát věci na správnou …More
Faktem je,že klidné odpovědi na zdejším webu se člověku co se upřimě ptá nedostane.Tak trochu běžná praxe těch co rádi vykřikují kdejaké vlastní spekulace.Buď se mlčí a nebo spousta výmluv podané jako výtka neschopnosti si cosi někde dohledat.Ale vzhledem k tomu,jak kdo šíří vlastní teorie či vlastní výklad zbožnosti,by se dalo očekávat vstřícnější a rozhodně vřelou ochotu dát věci na správnou míru,jakožto projev úcty a zdvořilé vyložení vlastního projevu,plné ochoty vlídnosti k pochopení.Jak se ale zdá, sami ti co rádi diktují,nejsou schopni upřesnit co vlastně mají na mysli.Stávají se laxní a neteční k jakékoli další konverzaci,provázenou arogancí a nemalou dávkou ješitnosti.Taková škoda,protože buď mají mnoho co říct a nebo jen tak plácají ,aby se o nich vědělo,že vlastně existují a mermomocí dávají světu na odiv jak jsou důležití a hlavně jak jsou důležité jejich sdělení.Namísto toho,ihned po jakékémkoli i sebemenším náznaku nesouhlasu,se staví do role nepřátelství,které ačkoli je nepřiznané,tak ve své podstatě je ve všech projevech,už od počátku jsou silně projevované osobní resistencí.Prostě já vím všechno nejlíp a polibte mi.Není to tak milí diskutéři na křesťanském webu? Pokud tedy někdo chce opravdu žít v Pravdě,tak opravdově,tak jak se má.Myslím že každý bude vědět o kom je řeč ... a rozhodně to není o těch na koho je neustále vyvíjená slovní masáž a dennodenní palba.Ale co,je psáno,že je člověk posvěcován skrze toho kdo ho pohoršuje,ale běda tomu kdo je důvodem pohoršení.Myslím tím i nemalou dávkou protivenství,které je vyvíjeno samotnými křesťany na křesťany.Zrcadlo by si měl každý po tak vydatném dni nepěkných slov sám nastavit,zvláště ti co ho sami jiným doporučují.
pařez
rehek — 15.4.2013 23:23:41:
Rehku, prosím Vás, dejte mi odkaz na místo, kde jste něco trpělivě vysvětloval - rád se Vám omluvím.

Vypsáním odměny na oponentovu hlavu jsem myslel tento Váš komentář:
rehek — 15.4.2013 22:09:26:
"Jedna jediná rada: dělejte, pánové, to, co mu vadí nejvíc..."


Myslím Rehku, že ve společnosti kostelníka a jemu podobných se budete cítit jako ryba ve vodě. Takže hodně …More
rehek — 15.4.2013 23:23:41:
Rehku, prosím Vás, dejte mi odkaz na místo, kde jste něco trpělivě vysvětloval - rád se Vám omluvím.

Vypsáním odměny na oponentovu hlavu jsem myslel tento Váš komentář:
rehek — 15.4.2013 22:09:26:
"Jedna jediná rada: dělejte, pánové, to, co mu vadí nejvíc..."


Myslím Rehku, že ve společnosti kostelníka a jemu podobných se budete cítit jako ryba ve vodě. Takže hodně štěstí...
TULÁK
Umíš to možná nazpaměť a co?Urážíš oponenty, ponižuješ.Tak k čemu ti to je?
TULÁK
Slova naděje jsem si dneska dala zrovna na profil.Někoho povzbudí, druhého frustruje.Pro tebe tedy zase nic.
pařez
Podívejte Rehku, v řadě věcí máte podle mne pravdu. Chybu ale děláte tu, že nejste ochoten druhému vysvětlit, co a proč dělá špatně. A když nejde podle Vás, vypíšete na jeho hlavu odměnu (obrazně řečeno).
Jak jsem dnes napsal - cestu křesťanství můžeme opustit mnoha způsoby, ale ten nejspolehlivější je nedostatek lásky. A to je to, co tady z mnoha komentářů přímo křičí.
TULÁK
Monku, jak psal Samson.Lidi se mají doplňovat.Tak to tak ber, nebo moje komentáře zkrátka nečti.Co ti na to mám napsat jiného?Nebo dělej, co děláš.Čti a kritizuj.To ti jde dobře.Se z toho nesesypu.
pařez
Já spíš vidím špínu, co tady lítá na Monka - a je to Vaše volba, že jste se k házení kravinců přidal. Ale každý jedná podle svého vkusu.
TULÁK
Jak probíhá reforma řádu ani slovo.www.radiovaticana.cz/clanek.php4 LCWR tvoří přibližně 1500 řeholních sester, které reprezentují 46 tisíc řeholnic USA.Požadují prý povolení antikoncepcí, interupcí, svěcení žen, chtějí přehodnotit postoj k homosexualitě a kdo ví co ještě.Podle sester z Almy, které se od těchto distancují, LCWR organizuje veřejné demonstrace proti církevní hierarchii a na …More
Jak probíhá reforma řádu ani slovo.www.radiovaticana.cz/clanek.php4 LCWR tvoří přibližně 1500 řeholních sester, které reprezentují 46 tisíc řeholnic USA.Požadují prý povolení antikoncepcí, interupcí, svěcení žen, chtějí přehodnotit postoj k homosexualitě a kdo ví co ještě.Podle sester z Almy, které se od těchto distancují, LCWR organizuje veřejné demonstrace proti církevní hierarchii a na způsob politiků usiluje o co nejširší podporu médií a veřejného mínění.Kongregace považuje situaci za vážnou a důvodem k velké starosti.Smí být tím frustrováni?Smím tím být frustrována já?Pro někoho možná důvod k radosti, pro jiného důvod ke starosti.Těch sester z Almy asi moc nebude.Natož aby měly na své straně media a veřejné mínění.Co mi to připomíná?
pařez
Rehku, Rehku - popravdě řečeno nevím, proč by měl být "tradicionalista" ohavnou nadávkou, a taky nevím, proč by měl mít Monk černou duši. Víte, přátelství je založeno na úctě - toho druhého si vážím kvůli jeho kvalitě, a ve mě se to už vůči Vám láme - takže se nezlobte, ale bohužel.
To raději se zarostlým, možná zemitým, ale poctivým trpaslíkem.
Samson1
Zapoměl jsem napsat. Boha Živého se bojme, milujme ho a také navzájem se mějme úpřimně rádi. V tom smyslu je naplnění Nového zákona.Kdo Boha miluje, zůstává v Jeho Slově, zachovává přikázání, v tom je láska.Kdo zůstává v Bohu, Bůh zůstává v něm. Člověk nemůže učit duchovní pomatenosti. Bůh každého člověka volá k životu, ale všichni slyšet nechtějí. Hřích jim vyhovuje.
Samson1
Kostelníku všechno co Bůh stvořilo, stvořil z lásky a též Lucifera. Pro Tebe je asi všechno pohádka. Stvoření člověka do ráje, zakázané ovoce, svod, pád člověka, smrt a hřích, krvavé dějiny lidstava, smrt Krisna na kříži. Myslím si, že Bůh by byl schopný odpustit i Luciferovi, ale on hřešil s jasným poznáním anděla a ve své zatvrzelé pýše se nezmění, proto existuje nebe a peklo, tak jsou …More
Kostelníku všechno co Bůh stvořilo, stvořil z lásky a též Lucifera. Pro Tebe je asi všechno pohádka. Stvoření člověka do ráje, zakázané ovoce, svod, pád člověka, smrt a hřích, krvavé dějiny lidstava, smrt Krisna na kříži. Myslím si, že Bůh by byl schopný odpustit i Luciferovi, ale on hřešil s jasným poznáním anděla a ve své zatvrzelé pýše se nezmění, proto existuje nebe a peklo, tak jsou oddělení od sebe dobří a zlí navěky. Jak andělé, tak i lidé. Amen. Je hodně duší, kterým Bůh peklo ukázal, je to biblické, stejně jako že je věčné. Místo hrůzy, kde je oheň a síra, pláč a skřípění zubů navěky. Boha Živého se bojme a také se mějme navzájem srdečně rádi.
Gábi
kostelník — 15.4.2013 11:31:18:
Zajímavé, teď Gábi nepřijde, aby pravdivě potvrdila, že tu svítí slunce. Tiše odsouhlasila Mirovu lež, že tu slunce není.

Kostelníku Gábi nemohla potvrdit, neboť nebyla doma.Slunce svítilo konečně!!
Jovana
Modleme se za kněze P. Zbigniewa Czendlika a děkujme, že ho náš Pán povolal do své služby. Prosme za všechny kněze, řeholníky a řeholnice a prosme také za biskupy a za papeže Františka a prosme Boha o nová kněžská a řeholní povolání.
Vzdejme Pánu díky, že mezi sebou máme kněze.
Prosme také za sebe navzájem, aby nás Bůh při zdravém rozumu zachovati ráčil.
TULÁK
Že tomu chlapovi není trochu hanba vystavovat se s takovou ženskou.Mně stačilo číst článek o těch Babovřescích, kde si zahrála, abych si pomyslela o její zbožnosti.Ale však si dělejte z věřících lidí srandu a z opravdových duchovních.Takhle vulgárně pojmenovat kněze!Ono se vám to vrátí.Budete mít třeba mosazné okapy a bohaté sponzorské dary od takových a plné lavice.Vždyť si ty chrámy nechte.V …More
Že tomu chlapovi není trochu hanba vystavovat se s takovou ženskou.Mně stačilo číst článek o těch Babovřescích, kde si zahrála, abych si pomyslela o její zbožnosti.Ale však si dělejte z věřících lidí srandu a z opravdových duchovních.Takhle vulgárně pojmenovat kněze!Ono se vám to vrátí.Budete mít třeba mosazné okapy a bohaté sponzorské dary od takových a plné lavice.Vždyť si ty chrámy nechte.V počátcích se křesťané scházeli v katakombách a zachovali si víru.Dělit se s komediantama o kostel.To zrovna!
TULÁK
Až dokážete zrealizovat projekty, které dokázal P. Czendlik, pak mluvte.
Nedokážu a nejsou v mé moci takové projekty jako mohou mnohé celebrity.O vdově s jednou mincí jsi něco slyšel?
Není za Vámi vidět absolutně NIC
Tak to je jedině dobře.Ukládám si poklad v nebi a o reklamu bych ani nestála.
Neseděl určitě za monitorem na zadku jako podivná parta kritiků zde, kteří si neumí uklidit ani vlastní …More
Až dokážete zrealizovat projekty, které dokázal P. Czendlik, pak mluvte.
Nedokážu a nejsou v mé moci takové projekty jako mohou mnohé celebrity.O vdově s jednou mincí jsi něco slyšel?
Není za Vámi vidět absolutně NIC
Tak to je jedině dobře.Ukládám si poklad v nebi a o reklamu bych ani nestála.
Neseděl určitě za monitorem na zadku jako podivná parta kritiků zde, kteří si neumí uklidit ani vlastní dvorek. To je celé.
On píše do počítače ve stoje?Viděl jsi ho někdy s koštětem?Nebyla to spíš golfová hůl?Mám nějaký nepořádek na dvorku?Nevím o tom.Kromě grilu, stolku, židlí a jedné hranice dřeva, tam není vůbec nic.Chtěl jsi tím něco naznačit?Pak piš přímo.Ale to ty neumíš, viď?

A ještě k těm velkolepým projektům a zásluhám

Vavříny sbíral ze všech sil
aby si s nimi hlavu ozdobil
prázdná hlava nebije tak do očí
když jí vavřínové věnce obtočí!
10 more comments from TULÁK
TULÁK
Význam slova frustrace totiž znamená zklamání.slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/frustrace Farář, který se směje druhému, že je frustrovaný a patří k psychiatrovi by si měl uvědomit následky, které jeho slova vyvolají.Vám je to však fuk.Ale žádný strom neroste až do nebe, Monku.
TULÁK
Ještě k těm frustrovaným, Monku.Kdybych měla někoho za frustrovaného, někoho na dně, tak se mu nevysmívám.Kázání nebo dokonce vysmívání je to poslední, co takový člověk potřebuje.Na to, že jste s vaším farářem oba vysokoškolsky vzdělaní, je to ubohé.
TULÁK
Jen podotknu, že mezi normální a inteligentní lidi patří nepochybně Pařez, aobubo, Gábi ... a nevím tedy proč je řešíte.
Ano, proti těm se mě snažíš postavit, Monku.Pochopila jsem.Pokud jsou opravdu inteligentní, tak to vidí.A pokud ne, jejich věc.Nic proti nim nemám a vůbec jsem je nezmínila.Máš potřebu se jiným skrývat za záda.Řeším jen a jen tvoje arogantní chování, tvoji potřebu někomu …More
Jen podotknu, že mezi normální a inteligentní lidi patří nepochybně Pařez, aobubo, Gábi ... a nevím tedy proč je řešíte.
Ano, proti těm se mě snažíš postavit, Monku.Pochopila jsem.Pokud jsou opravdu inteligentní, tak to vidí.A pokud ne, jejich věc.Nic proti nim nemám a vůbec jsem je nezmínila.Máš potřebu se jiným skrývat za záda.Řeším jen a jen tvoje arogantní chování, tvoji potřebu někomu vystavovat posudek, tvoje povyšování nad druhé.
TULÁK
Jsou zde lidé co jsou dost kvalitní
... no ano, takhle se díváš ty na lidi, jako na zboží.
TULÁK
PS: Co jste Tuláku ochotna udělat pro lež a co pro pravdu? Procházíte se s kostelníkem? A on konstatuje koho to Pařez urazil? Takový nesmysl. Pařez tu patří mezi velmi inteligentní a slušné lidi. A kostelník už samotnou formou přezdívky, způsobem komunikace a inteligencí mu nesahá po paty. Transformovaný a dlouho přítomný člověk co si navlékl přezdívku kostelník. To jen aby bylo jasno.

Monku…More
PS: Co jste Tuláku ochotna udělat pro lež a co pro pravdu? Procházíte se s kostelníkem? A on konstatuje koho to Pařez urazil? Takový nesmysl. Pařez tu patří mezi velmi inteligentní a slušné lidi. A kostelník už samotnou formou přezdívky, způsobem komunikace a inteligencí mu nesahá po paty. Transformovaný a dlouho přítomný člověk co si navlékl přezdívku kostelník. To jen aby bylo jasno.

Monku, dovedeš si představit, že existují lidé, co dokáží mít rádi druhé i přes zjevné a nepřehlédnutelné nedostatky?Asi ne, viď?Od samého začátku se snažíš proti sobě stavět lidi.U mě se ti to nepovede.
TULÁK
www.novinky.cz/domaci/298911-autorka-…

Něco z toho krásného současného světa!Moje maminka se v týdnu dozvěděla, že je už dva roky u jiné pojišťovny.Bylo to dva roky, co byla několik dní v komatu a místo podpisu byly jen dvě písmena roztřesenou rukou.Na pojišťovně měli jasno.Nějaký Šmíd to má na svědomí.Tento týden se také dozvěděla, že si objednala, ač o tom neví, internetové připojení k O2 a …More
www.novinky.cz/domaci/298911-autorka-…

Něco z toho krásného současného světa!Moje maminka se v týdnu dozvěděla, že je už dva roky u jiné pojišťovny.Bylo to dva roky, co byla několik dní v komatu a místo podpisu byly jen dvě písmena roztřesenou rukou.Na pojišťovně měli jasno.Nějaký Šmíd to má na svědomí.Tento týden se také dozvěděla, že si objednala, ač o tom neví, internetové připojení k O2 a proto jí několikrát strhli po 50Kč.Reklamaci pouze písemně.Jinak se s vámi nikdo o tom nebaví.Jo takhle otravovat lidi, to si čas najdou.
TULÁK
Nejvíc vám závidím faráře.
TULÁK
zde slunce není
... nemůžete mít všechno, že?
TULÁK
Plné lavice ano, ale ne za každou cenu, Monku.Užij si krásného dne.Sluníčko zrovna svítí na takové... i na vás ty pravé, makové, tak si ho jdu také užít!
TULÁK
Teď jsem si pro zajímavost prošla tvoje první komentáře Monku a zajímavé je, že ani zmínka o Mirosovi.Přitom jsme se tě na to hned ptali na samém začátku, co ses objevil.Překvapila mě totiž tvoje sebejistota.Dobře, je to tvá věc.Ale do druhých rýpat smíš, že?
svetlospasy
Kostelníku
pro lepší náladu i Vám
mávám

youtu.be/2wQZ26nf4CQ
svetlospasy
Dobrou noc Monku.
Dovoluji si vložit pro lepší náladu.
Mávám

youtu.be/CMpzQeFKrYc
pařez
rehek — 14.4.2013 21:45:45:
Monk — 14.4.2013 12:37:25:
"modernistický paranoidní zhrzenec" to se Vám povedlo :-)))
@ Taky si myslím. Obviňovat já nevím kolik nicků, že se registrovaly jen kvůli Vám - tomu se dokonce říká i narcismus. Nejen paranoia.


Rehku, kostelník sám napsal, že se zaregistroval jen kvůli Monkovi:
kostelník — 3.4.2013 11:23:29:
Nemám s tím problém, Rehku. Když odejdou, půjdu…
More
rehek — 14.4.2013 21:45:45:
Monk — 14.4.2013 12:37:25:
"modernistický paranoidní zhrzenec" to se Vám povedlo :-)))
@ Taky si myslím. Obviňovat já nevím kolik nicků, že se registrovaly jen kvůli Vám - tomu se dokonce říká i narcismus. Nejen paranoia.


Rehku, kostelník sám napsal, že se zaregistroval jen kvůli Monkovi:
kostelník — 3.4.2013 11:23:29:
Nemám s tím problém, Rehku. Když odejdou, půjdu také. Stejně jsem se zaregistroval jen kvuli Mirovi...
TULÁK
Smutné, ale když to tak pozoruju, vůbec není překvapením.
www.novinky.cz/domaci/299012-plzenske…
Ale myslím, že přes půl století experimentu aggiornamenta se tedy povedla, že Rehku?Uvidíme, co nového nám přinesou restituce, jestli napomohou zaplnit lavice nebo ne.
aobubo
pařez
kostelník — 14.4.2013 21:32:42:
Menhir taky nemá čistý štít - tvrdí, že mi nikdy nepsal :-))))

A to, že ti někdo čte v poště, poznáš jen podle toho, že zná neveřejnou informaci, která v té poště byla.
A tomu, komu nestačí jako důkaz, že mi psal, náhled na poštu, nebude jako důkaz stačit ani toto.
Ale když už tu kostelníku jsi, tak vysvětli, jak to bylo s tím FPS
pařez
No, třeba by nám mohl kostelník vysvětlit, jak pozná, že někdo používá free proxy server:

Proč exkomunikovali 3 kněze
kostelník — 29.12.2012 18:25:04:
Modli se v skrytu, abys měl zásluhy, strejdo. Koukám, že ses naučil používat free proxy server.
Gábi
To Vás nenapadlo, že to může být někdo třetí?Ani bych se nedivila.
Gábi
Z mé zkušenosti panem pařezem je pro mne objektivní.Spousta lidí se tady chová sprostě a Vám vadí taky jen určitá sorta lidí a tu druhou neřešíte.Co má osobně pařez s menhirem je mi jedno.Možná jsou oba na tom nevinně a někdo třetí se dobře baví na jejich účet.Dobrou.
2 more comments from Gábi
Gábi
Chytrá nechytrá řešte si svý malichernosti.Pro mne je pařez objektviní člověk a jestli měl důvod, tak ho zveřejnil.A pro zajímavost mně se taky někdo dostal do profilu zmizela mi fotka, kterou jsem já nemazala.Nastavila jsem si jinou.Takže kdoví jak to tu je.
Gábi
Pařez je pro mne taky člověk, který je objektivní.Hlavně to není ani Monk a ani Jovana přátelé.Jsou to tři různí lidé.Co mne tady přímo překvapilo reakce zina na Jovanu.
zina — 14.4.2013 14:03:24: Jovanko , dostaneš na hýždě jak se nebudeš umět chovat k duchovním osobám.

Tak to zrovna napsal někdo od koho to sedí!!Pardon, ale je to tak.
aobubo
Parěz je solidní člověk,jestli mít po boku člověka,kterému se dá věřit a očekávat dobrou radu,tak Pařez,jak já smýšlím je tou vhodnou osobou.
Přímost není rejpání,ale přirozená reakce moudrého člověka.
A jestli zde někdo rejpe,tak to rozhodně není Pařez.Projděte si vlastní komenty pánové a pokud jste soudní,což můžete,tak pochopíte.
pařez
Langu, a jaký mindrák si tady řešíš ty?