vi.news
75

Không ngạc nhiên: Sự suy tuàn của giới Tin lành ở Đức vượt xa Công giáo - tại sao?

Sự suy tàn của giới Tin lành ở Đức vượt xa sự suy tàn của Công giáo, Trung tâm nghiên cứu Pew nhận định. Kể từ năm 1950, giới Tin lành ở Đức đã mất hơn một nửa số lượng của họ trong khi người Công …