vi.news
69

Hồng Y Sarah: Giáo hội đã trở thành "nơi trú ẩn của bóng tối" vì các giám mục lảng tránh sự thật …

Giáo hội đang sống trong một "bí ẩn về phản bội", một "bí ẩn của Giu-đa", Hồng y giáo triều Robert Sarah viết trong cuốn sách mới của mình “Le soir approche et déjà le jour baisse” (Fayard), "Giáo …