borgan
102

Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego - W czym wyraża się jedność między Starym i Nowym …

23. W czym wyraża się jedność między Starym i Nowym Testamentem? Pismo Święte jest jedno, jak jedno jest Słowo Boże, jeden zbawczy zamysł Boga i jedno Boskie natchnienie obydwu Testamentów. Stary …