Marcin84
Do Nowina - w Twoim komentarzu został umieszczony link do strony z trucizną duchową. Jako odpowiedzialny za każdego kto nieopatrznie przejdzie z tej strony do zatrutego źródła, wpisu musiałem go usunąć. Nie chce mieć na sumieniu szkody bliźniego.
Orędzia Marii z Irlandii są bezdyskusyjnie fałszywe.
Nowina
Ale zapytam się jeszcze, gdzie jest wolność słowa?
Każdy ma prawo do komentarza i do zwrócenia uwagi komukolwiek jeśli ten popełnia jakiś błąd.
Ostrzegam że winę ściąga na siebie ten kto blokuje innym dostęp do komentarza który ma na celu służyć naszemu dobru dla lepszego zrozumienia i jasności pewnych spraw w duchu braterskiej miłości, by się wzajemnie napominać w świetle Ewangelii.
Slawek
Jeszcze raz o Chrystusie na ziemi (Św. Małgorzata Maria):
Jezus: Skoro wszyscy tu obecni jesteście Moimi serdecznymi przyjaciółmi, pozwólcie, bym otworzył przed wami moje Serce uciśnione, które cierpi od rany tak głębokiej, że sięga aż do rozdarcia duszy...
Izrael, lud mego Serca... Ten Izrael żądał mego skazania... domagał się mojej śmierci... on Mi zgotował krzyż na Kalwarii.....Izrael, za …
More
Jeszcze raz o Chrystusie na ziemi (Św. Małgorzata Maria):
Jezus: Skoro wszyscy tu obecni jesteście Moimi serdecznymi przyjaciółmi, pozwólcie, bym otworzył przed wami moje Serce uciśnione, które cierpi od rany tak głębokiej, że sięga aż do rozdarcia duszy...
Izrael, lud mego Serca... Ten Izrael żądał mego skazania... domagał się mojej śmierci... on Mi zgotował krzyż na Kalwarii.....Izrael, za którego Ja ubiczowałem Egipt, w zamian za to Mnie ubiczował... Skruszyłem jego okowy, a Izrael skrępował ręce swego Zbawcy...
Ja mu dałem mannę na pustyni... a on splótł dla Mnie koronę z cierni... Ja sprawiłem, że wytrysło ze skały cudowne źródło, by ugasić jego pragnienie... a Izrael zbezcześcił palące pragnienie mojej agonii...
Zstąpiłem z Nieba i chciałem mieszkać z nim wśród pustyni, w tajemniczej arce... Ileż razy chroniłem go pod Moimi skrzydłami i oto jestem, zraniony na śmierć przez Izraela...
Czemuż lud mój zawziął się, by Mnie pozbawić królewskiej godności?... Dlaczego w dalszym ciągu rzuca losy o moje szaty i naigrawa się szyderczo z mojej Ewangelii, z której płynie sama miłość i pocieszenie?...
Patrzcie, jak ludy burzą się zniecierpliwione przeciw memu Prawu... patrzcie, jak całe narody, uwiedzione pychą, zerwały świętą jedność mojej nauki i rozdarły tę szatę bez szwu mego Kościoła!
Serce Mi pęka, gdy słyszę dziś, jak niegdyś w przedsionku Piłata, wołania tylu narodów, tylu ras i społeczeństw, wydających Mnie na tym ubogim ołtarzu, na gniew i wzgardę tłumów, wśród okrzyków:
„Nie chcemy, by ten Nazarejczyk panował nad naszym narodem".

Mój Namiestnik jest ciągle ofiarą szyderczych docinków tego nierozumnego tłumu... On jest Moim przedstawicielem, Moim obliczem widzialnym na ziemi, a jednak jestem w jego osobie ciągle policzkowany przez bluźnierców mego Kościoła...
Ten policzek świętokradzkich Malchusów, jest dla Mnie szczególnie dotkliwy... Biada temu, kto podnosi rękę na Papieża, świętego Pomazańca mego Ojca!... Powstrzymujcie ramię zemsty Boga... wstawiajcie się za nimi, podczas tej Godziny Świętej, w zjednoczeniu z moim znieważonym Sercem... Chcę podczas tej godziny łaski udzielać miłosierdzia...
O tak! Za odstępstwa tylu narodów, za tyle społeczeństw przyznających się publicznie do swej niewiary, za bezwstydne zniewagi mego Zastępcy, za wyrafinowaną i uprawnioną przez świat nienawiść skierowaną przeciw moim kapłanom, za niesprawiedliwą wyrozumiałość i względy okazywane wszystkim nowoczesnym członkom Sanhedrynu, za te niezliczone grzechy... za ten motłoch i jego orszak biczujący Mnie, błagajmy jednogłośnie o przebaczenie, o miłosierdzie...


✍️ GODZINA ŚWIĘTA WYNAGRADZAJĄCA ZA PUBLICZNE ZNIEWAGI WYRZĄDZONE JEZUSOWI CHRYSTUSOWI PRZEZ RZĄDZĄCYCH I NARODY
O. Mateo Crawley-Boevey
"MOJE SERCE CIĘ SŁUCHA"
Marcin84
Włochy - mówi się o Efekcie Franciszka, ludzie zaczeli masowo korzystać ze sakramentu pokuty.
Marcin84
Orędzia Marii z Irlandii są fałszywe bezdyskusyjnie, oczerniają bezpodstawnie papieża Franciszka, człowieka którego do tej roli powołał sam Jezus. Myśl, by bardziej wierzyć nieznanej osobie bardziej niż Kościołowi, który założył Jezus Chrystus, pochodzi od złego. Zły sieje zamęt. Wścieka się iż Bóg wybrał sobie pokornego sługę Franciszka by ten odbudował Jego Kościół!

Módlmy się za naszego Ojca…More
Orędzia Marii z Irlandii są fałszywe bezdyskusyjnie, oczerniają bezpodstawnie papieża Franciszka, człowieka którego do tej roli powołał sam Jezus. Myśl, by bardziej wierzyć nieznanej osobie bardziej niż Kościołowi, który założył Jezus Chrystus, pochodzi od złego. Zły sieje zamęt. Wścieka się iż Bóg wybrał sobie pokornego sługę Franciszka by ten odbudował Jego Kościół!

Módlmy się za naszego Ojca Świętego i dziękujmy codziennie Bogu za niego