Language
12:44
7 5 788
Gloria.tv

Biskup Athanasius Schneider v klášterním kostele ve Vyšším Brodě

10. června 2018, Biskup Athanasius Schneider z Astany (Kazachstán) oslavuje v klášterním kostele ve Vyšším Brodě pontifikální Mši svatou a udílet svátost biřmování.
+Joseph+
to je argument hoden indultu @Liturgista
Liturgista
Ne eminence ale excelence pane Joseph