vi.news
23

Tổng Giám mục bị Francis ghét, thấy "Biết ơn" khi Francis nói "một cách rõ ràng" về hôn nhân, đồng …

Có "rất nhiều sự nhầm lẫn" trong Giáo hội, Tổng Giám mục đã nghỉ hưu của Bruxelles, André Léonard đã rao giảng trong Cổ Lễ hành hương Ngũ Tuần thường niên đến Chartres, Pháp (ngày 11 tháng 6). Léon…